söndag 31 december 2017

Årssammanställning 2017

2017 var året då en ny portföljstrategi kom på plats. Efter att ha börjat året med en stor kassa, investerades sedan merparten upp, många nya innehav tog plats, vissa har gått bättre än andra. Totalt har 79 000 kr satts in och en fond skapats. Totalavkastning landande på plus 35 000 kr, vilket ger en ökning på 8% för helåret. Detta är strax under SIXRX på 10%, och klart under mitt absoluta mål på 20% per år (puh vilket mål jag satt...).

Sämst bland mina innehav har H&M utvecklas. I mitten av året ökade jag upp till strax över 16% av portföljen. Efter de usla försäljningssiffrorna i december valde jag att nära inpå halvera mitt innehav. Vi får trots det hoppas att H&Ms problem inte är permanenta.

Tre lyckoträffar har dock också inträffat under året. Först var Avega som köptes upp ungefär 100% över min inköpskurs, i början av året använda jag kassa för att köpa mitt innehav i TopDanmark som stigit närmare 50% sedan dess. Även Bredband2 tillkom under hösten har sedan dess stigit rejält och är upp 20% sedan inköp.

Fondportföljen började året med en stor kassa, på ungefär 45% av värdet som efter en ny portföljstrategi (läs mer här), har minskats ner till 21%. Grundtanken är att göra en stängd fond av min portfölj, så inga ny insättningar kommer till nu. Sedan har jag satt 15 bolag som minimum och 20% som max på kontanter.

Under året har NGS Group och Railcare sålts av. Avega köptes upp. Ganska många nya bolag har tillkommit; Absolent, Acando, Apetit, Bredband2, Castellum, Sampo och Skanska. Jag har även ökat upp i ICA, H&M och Nilörngruppen. Totalt antal bolag uppgår till 12 st.

Nedan följer utgående portföljsammanställning för 2017:

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
AbsolentSEK2866%
AcandoSEK4002%
ApetitEUR802%
Bredband2SEK5000011%
CastellumSEK1604%
H&MSEK2508%
ICASEK1659%
NilörngruppenSEK2403%
SampoEUR1008%
SkanskaSEK552%
TopDanmarkDDK16511%
TescoGBp270012%
LikviderSEK-21%

Hittills i år är viktad totalavkastning: +8% (SIXRX: 10%, Avanza Zero: 8%) - Värdeökning 35 tkr. Värde på portfölj: 0,53 miljoner 

måndag 26 juni 2017

Tar och pausar bloggen

På grund av ändrade arbetsförhållanden kommer jag att pausa bloggen ett tag nu. Känner också att frekvensen på blogginläggen har gått ner under en tid. Kommer lämna kvar allting som har skrivits så får vi se om jag gör en Lundaluppen och återvänder i framtiden.

Tills dess, väl mött!

onsdag 21 juni 2017

Olika eller samma Indexfond?

Funderar på att vrida om en del av mitt nysparande till indexfonder. Det finns ju en mängd produkter att tillgå och det går att få Sverige-index, USA, Europa för 0% eller 0,2% för lite bredare index.

Det jag funderar på är om jag ska dela upp det och köra 33/33/33 på respektive marknad eller om jag bara ska köra ett svenskt index? Vad tycker ni, några erfarenheter?


torsdag 8 juni 2017

Sparräntorna på väg upp?

Något anekdotiskt det här men har fått en känsla över att pengar blivit något dyrare den senaste tiden och det yttrar sig genom höjda sparräntor.

(1) Fick för en vecka sedan ett mejl från Avanza där de meddelande att sparräntan på Collector hade höjs till 0,7% senare följde även Nordax som också är anslutna till Avanza efter och höjde till 0,7%. Mycket bra och mycket smidigt så slipper man öppna ett konto på Norwegian eller direkt hos aktörerna. (Collector erbjuder dock 0,8% ränta ifall man öppnar upp ett konto hos dem direkt).

(2) Santander har börjat erbjuda 1% ränta, förutsatt att du accepterar en månads utbetalningsperiod, dvs, defacto låst på en månad.

(3) För ca 2 månader sedan höjde även Sbab sin ränta från 0,55% till 0,65% olåst.

Hoppas den positiva trenden fortsätter!


tisdag 9 maj 2017

ICA - Q1 rapport

Idag publicerade ICA sin Q1 rapport tillsammans med försäljningssiffror för april. Viktigaste siffrorna är:

 • Försäljningen för Q1 landande på 24 984 Mkr (24 761), en ökning med 0,9 procent jämfört med tidigare år
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 996 Mkr (959) 
 • Periodens resultat uppgick till 1 132 Mkr (735). 
 • I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto 399 Mkr (17). Resultat per aktie var 5,61 kr (3,65).
 • Avyttringen av fastigheterna i Norge slutfördes den 1 februari vilket resulterade i en reavinst om cirka 400 Mkr.
 • Försäljning för april, d.v.s. inkl. Påsken i år, steg med 8% och 7,3% like-for-like.
Påskförsäljningen spelar verkligen roll för hur resultatet landar, men mätt i perioden januari-april ökade fortsatt försäljningen med ungefär 3-4%, vilket jag tycker är helt klart godkänt med tanke på hur mättad ändå matmarknaden är i Sverige. 

Viktiga andra hållpunkter var:
 • Fortsatt satsningar på e-handel, de växer både kraftigt inom ICA och i Apotek Hjärtat.
 • Fortsatt investeringar i logistikhanteringen (ej helt klara)
 • Fortsatt fokus på att konsolidera Baltikum (förvärv och rebranding i Estland)
 • Hemtex går fortsatt dåligt, men Apotek Hjärtat har börjat gå bättre, vilket ska bli spännande att följa framöver om det lyfter
 • Viss försäljningspress i Baltikum från Lidl (främst Litauen)
 • Går trögt för ICA banken, men bolaget går fortsatt med vinst
 • Starkare balansräkning än på länge (1.2x Net debt / EBITDA)
Många saker är kända, men det jag tycker är värt att lyfta fram är att de faktiskt lyckas öka sin e-handelsförsäljning med både 50% (ICA) och 120% (Apotek Hjärtat) under kvartalet! Och, att den underliggande verksamheten rör sig fortsatt stabilt uppåt. Med ett p/e på mellan 15-20 finns det givetvis fallhöjd, men inte nog för mig att sälja i dagsläget. ICA är ett väldigt starkt varumärke och jag hoppas på många framgångsrika år tillsammans framöver! 

onsdag 3 maj 2017

Fortsatt hög fallhöjd i Eltel

Minns inte exakt när det var, men måste ha varit någon gång förra året som jag tittade på Eltel, tror det var snåljåpen eller någon annan bloggare som hade tittat på Eltel. Vid en första anblick såg det ut som ett bolag i min smak, men något för dyr i förhållande till tillväxt och skuldsättningen gjorde att jag inte köpte några aktier, vilket har visat sig vara helt rätt så här i efterhand.

Först, vad gör Eltel? Eltel är en teknisk lösningleverantör av kritisk infrastruktur, d.v.s. elsystem, telesystem och annan liknande typ av infrastruktur. Det både bygger och underhåller system i en rad länder, främst inom Europa och omsatte förra året ungefär 14 miljarder kronor. Bolaget är från början en spinn-off från Fortum, men har sedan 2001 varit ägda av diverse riskkapitalbolag.

Verksamheten är vid en första anblick väldigt stabil och jag vill minnas att de exempelvis har något serviceavtal på Lidingöbanan som lönsamt tickar på år efter år. De har dock bygg och projektverksamhet som det visar sig så här i efterhand inte gått något vidare. Efter att inte ha levererat den kvalitén som krävs har de åkt på en rejäl smäll i Norge. Detta har i sin tur lett till vinstvarningar och tidigare i år var skuldsituationen i bolaget så pass dåligt att bankerna börja kräva mer säkerhet för lånen, vilket gör att en 1,5 miljarder stor nyemission ska genomföras i syfte att stärka balansräkningen. Vd har fått sparken, en ny har tillsatts och flera namnkunniga investerare som Didger & Gerge har sålt sina aktier.

Idag, kom Q1-rapporten, som innehöll ytterligare nedskrivningar och bolaget redovisar en förlust på närmare 1,5 miljarder kronor för första kvartalet.

När jag tittar på Eltel med nya ögon ser jag ett bolag i kris. Att bolaget gör rekordnedskrivningar är nog mest en effekt av de fått en ny vd som vill rensa ut i bolaget. Försäljningen verkar ticka på och går faktiskt upp under kvartalet.

Ifall vi analyserar hur bolaget gick innan "IPO förberedelserna", d.v.s. runt 2013-2014, ser vi att bolaget gjorde en vinst på strax över 11 miljoner EUR, d.v.s. runt 100 miljoner kronor. Sedan dess har visserligen skuldsättningen minskat något, men att bolaget från den nivå skulle kunna fyrdubblavinsten på en omsättningsökning på bara 12%, verkar inte långsiktigt hållbart för den här typen av aktör.

Så vad är en rimlig värdering idag? Det som nu kommer ske är att bolaget ska sälja ungefär 10% av omsättningen och det till en kostnad av 40 miljoner EUR under 2017. Så om vi drar ner omsättningen med 10% hamnar vi ungefär där vi var 2013-2014. Det borde därför vara rimligt att även lönsamheten, efter allting är klart, hamnar ungefär på samma nivå. Eftersom de förmodligen passar på att skära lite extra, när de väl gör en omstöpning, kanske vi kan få upp lönsamheten något, men en rimlig nivå bör nog ligga på kanske runt 100-150 miljoner kronor i vinst för 2018 (eller snarare kanske 2019?). Vid ett p/e-tal på 15 hamnar vi på mellan 1,5 miljarder till 2,25 miljarder kronor i värdering för Eltel. Det ger en kurs på mellan 23 till 36 kronor per aktie, före emission. Givet att stängningskursen blev runt 47 kronor per aktie borde det finnas en hel del fallhöjd kvar. Håll er borta är mitt råd.

måndag 24 april 2017

Lansering av fond

Presenterade för någon månad sedan idén om att fondifera en del av min portfölj för att få en mer konsekvent investeringsstrategi.

Läs gärna tidigare inlägg:
http://breakingbucks.blogspot.se/2017/03/fondering-vidare-resonemang.html
http://breakingbucks.blogspot.se/2017/03/en-fonds-styrka-och-svaghet.html

Det jag nu beslutat är att lansera en fond. Storleken ska vara på 500 000 kr, d.v.s. något mer än vad jag har i portföljen för tillfället och att den ska lanseras vid nyår 2017/2018. Reglerna för fonden ska vara att den minst ska bestå av 15 innehav och att andelen kontanter aldrig får överstiga 20 procent. Fonden får endast investerade i aktier och på noterade marknader i västvärlden. Både 2017 och 2018 ska ses som en övergångsperiod och reglerna börjar gälla skarpt i slutet på 2018. Avkastningsmålet på fonden är satt till 12 procent per år i genomsnitt.

Resterande nysparande när väl fonden är stängd ska allokeras till 100% in i indexfonder. Ifall inget oförutsett inträffar kommer fonden att stängas för insättningen vid nyår 2017/2018.

Detta kommer givetvis att innebära en del större förändringar och jag har redan börjat genomföra en del. Exempelvis har jag som en konsekvens av mitt beslut köpt tillbaka Nilörngruppen. Antalet innehav uppgår därför till sju i dagsläget.

Vad tror ni om förändringen? Är jag knäpp eller tänker jag rätt?

onsdag 19 april 2017

Försäljningsanalys H&M

Jag har tagit och djupdykt ner i de senaste försäljningssiffrorna från H&M, nämligen de för första kvartalet 2017. Det som har börjat hända som pågått ett tag är att de största marknaderna Tyskland, USA, UK och Frankrike har saktat ner väsentligt. Exempelvis var bara Tysklands negativa bidrag nästan 1% i mindre försäljning jämfört med tidigare år.

Det som dock växer och som växer kraftigt är Kina och Indien m.fl. asiatiska länder. Nedan ser vi fördelningen från de topp 8 bidragsgivarna:

Två saker man kan slås av är att dels finns det ett par riktigt stora marknader som Kina, Japan, Indien, Sydkorea som fortsatt växer kraftigt. Kina växte med runt 20%, Indien med över 200%, Japan med runt 20% och Sydkorea med runt 30%. Och dels ser man hur spridd försäljningen är. Det är svårt att peka på en enskild marknad där försäljningsökningen kommer ifrån utan det finns väldiga många källor. Många bäckar små... Men, jag tycker det är glädjande att se att Japan och Sydkorea, som är väldiga mogna klädmarknader, växer så pass snabbt. 

Ifall vi vänder på steken och tittar på de största negativa bidragsgivarna ser vi att Tyskland och Holland är dominerande. 


Totalt finns det 10 marknader som H&Ms försäljning minskar i, där Tyskland och Holland står för ungefär trefjärdedelar. Ifall man ska vara en olycksfågel påpekar man att det är ytterst mogna marknader och e-handelsvänliga länder som försäljningen minskar i. Och även ifall inte försäljningen i USA minskade har den kraftigt stannat in så det är bara en tidsfråga innan den minskar också. 

Att försäljningsminskningen endast skulle bero på e-handel köper jag inte då vi exempelvis bara för något år sedan kunde se tillväxttal på över 20% i de här länderna där nu försäljningen minskar. Snarare är mode en flyktig fågel som ibland kan vara svårt att fånga. Men, visst är det något illavarslande att de största marknaderna verkar ha slutat att växa när samtidigt Zalando växer med runt 20%. 

Tillväxtpotential framåt? H&M finns nu i 52 länder, ifall vi bortser från franchise. Totalt finns det väl runt 200 länder i världen, så det finns gott om plats att växa på. Största "u-land" förutom Kina och Ryssland är Turkiet och Mexiko som befinner sig på plats 22 och 23 i försäljningsstatistiken. Det går ungefär 16 Mexiko på ett Tyskland så det vill till att de får till de stora asiatiska länderna för att försäljningen inte ska ta styrkt om Tyskland ska fortsatt minska.

Slutligen, jag tycker fortsatt det finns tillväxtpotential i H&M även fast case:et för min del är att de ska få upp marginalerna igen, vilket jag tror kommer ske när de drar ner på investeringarna och då de får lite valutamedvind igen (när det nu händer...).

tisdag 11 april 2017

Inköp Topdanmark

Eftersom jag inte vill vara sämre än Lundaluppen och Kenny på Aktiefokus har jag också köpt en position i det danska försäkringsbolaget Topdanmark. Läs gärna lundaluppens analys om bolaget.

Det jag kan tillägga är att jag tror att värderingen på runt p/e 10-11 för fjolårets vinst även beror på de relativt låga prognoser som bolaget själva gör för 2017. De räknar med ett rörelseresultat på 900 - 1000 miljoner DDK, mot fjolårets runt 1500. En anledning som de anger är lägre avkastning på portföljen. Om de tryckt ner prognosen med anledning av ägarstriden lämnar jag osagt.

Oavsett tycker jag caset är bra, dvs att de snart kommer implementera utdelning som kommer ligga någonstans över 5% samtidigt som det är ett väldigt stabilt bolag med stark balansräkning och god intjäning. Värderingen, givet bolagets egna prognoser, skulle ligga någonstans runt p/e 15. Inte jättebilligt givet att bolaget inte växer nämnvärt, men väl en stabil kassako. Avkastning på eget kapital är dock fenomenalt och ligger runt 30 procent.

Totalt blev ett köp i två omgångar motsvarande runt 7 procent av portföljen.

fredag 7 april 2017

Minimikrav på diversifiering?

En sak som funderar mycket på är allokering mellan mina innehav och på innehav jag sålt. Det jag ibland kan slås av är att de innehav som är mindre går bättre än mina större innehav och att innehav jag sålt går bättre än de jag behållit. Det beror ju i någon mån på att jag har haft fel. Det betyder också att jag har en metod för att hitta bolag som går bra, men att jag kanske allokerar något felaktigt. 

För att komma tillrätta med detta funderar jag dels på att införa någon typ av standardstorlek på en investering. Det kommer inte vara helt lätt då jag historiskt investerat mindre i bolag som jag ansett varit mer riskabla och bara för att de har gått upp mer betyder det ju inte per definition att investering inte var riskfylld. Bara att investeringarna i en uppåtgående marknad gått bra. 

En annan fundering jag har är om jag borde införa ett minimikrav på diversifiering i portföljen. Det finns lite olika skolor men miniminivåerna går ungefär vid 15-20 bolag. Ifall vi tittar runt lite bland duktiga bloggar så har vi Lundaluppen på 12 innehav (ifall vi räknar "illikvida" som ett), miljonär innan 30 har 19 (ifall vi räknar med preffar), snåljåpen har runt 15-20 (uppskattning baserat på gamla inlägg). Samtidigt har det länkas om att ett allt för stor diversifiering är onödig. Själv har jag för tillfället 5 innehav. Hur många innehav har ni i er portfölj? Och tycker ni det är värt att införa minimiregler på antalet bolag, exempelvis på runt 10?

lördag 1 april 2017

Portföljsammanställning Q1 2017

Nedan följer en portföljsammanställning för första kvartalet 2017:

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
Avega SEK 1000 6%
NGS Group SEK 170 8%
H&M SEK 210 12%
Tesco GBp 2700 14%
ICA SEK 100 7%
Likvider SEK - 53%

Hittills i år är viktad totalavkastning: +0% (SIXRX: 6%, Avanza Zero: 6%) - Värdeökning 0 tkr. Värde på portfölj: 0,41 miljoner 

Under första kvartalet har jag helt sålt av mitt innehav i RailCare och Nilörngruppen samt ökat något i H&M. Jag har även sålt av något i NGS och ICA. Insatt belopp under kvartalet är 0 kr. Amorterat är 30 000 kr. Erhållen utdelning uppgick till 0 kr. 

Jag är fortfarande rätt så negativ inställd till värderingen på börsen och är rädd för börsfall inom det närmaste året. Detta reflekteras i en hög grad likvider och i mitt tyckte defensiva innehav. Den största värdemässiga förändringen under kvartalet stod Tesco för som minskade med närmare 6 tkr, även H&M har minskat med närmare 4 tkr. Alla andra innehav har gått upp, vilket kombinerat resulterat i ett nollresultat. Självklart inte nöjd, men går förhoppningsvis bättre under andra kvartalet.  

fredag 31 mars 2017

Hennes och Mauritz - Q1-rapport

Lundaluppen skrev igår ett inlägg om Q1-rapporten från H&M som är läsvärt. Börja där.

Jag tänker inte återge resultat och dyl. utan mer resonera kring värdering och underliggande resultat.

Det H&M har emot sig är att de faktiskt är värderade runt p/e 20 i runda slängar (på fjolårets resultat). En sån värdering kräver att de växer eller att man har hopp om att de ska växa i framtiden. Samtidigt ska man komma ihåg att p/e 20 betyder att du äger något som avkastar 5% per år. Och, om de bara lyckas hålla den nivån har du dubblat pengarna efter 20 år, eller runt 15 år om de delar ut ungefär hela vinsten och du återinvesterar den.

Bortsett från värderingen tycker jag det är löjligt att påstå att H&M:s underliggande affärsmodell inte fungerar längre. De har ju haft en omsättningstillväxt på ett par hundra procent de senaste åren, det är mer än många "heta" it-bolag haft som samtidigt gör förlustresultat. H&M har en lönsam modell och även om den är "under press" finns det mycket att skruva på som kan hålla uppe vinsten. De kan lägga ner butiker, de kan sluta expandera, de kan flytta produktionen etc. Det de måste hålla upp är låga priser och moderiktiga kläder, om de tullar på det är de körda. Allt annat är brus, tycker jag.

Med det sagt har jag ingen aning om hur aktiekursen utvecklas det närmaste åren, kanske går den upp kanske går den ner, det kommer bero mest på hur olika perceptioner förflyttas. Den som lever får se.

tisdag 7 mars 2017

Hur mycket cash har Buffet?

När jag läser om Buffet på olika bloggar brukar det mest förekomma en massa citat från hans brev eller tal han gjort. Sällan förekommer det rena siffror och diagram, något som jag givetvis tänkt ändra på!

Nedan följer en graf på "Buffets" eller Berkshire Hathaways kassaposition från åren 2001-2016:


Som ni kan se är kassapositionen i absoluta tal rekordstor för tillfället och bolag har ökat på det sedan förra botten under finanskrisen 2007/2008. I % av tillgångarna ligger den runt 14%. 

Anledningen varför detta är intressant är dels att det visar att Berkshire faktiskt bygger upp en stor kassa, när de inte hittar bra investeringsobjekt, och dels att det ger en indikator på hur mycket en kassaposition kan variera över tid. För egen del tar jag till mig att Berkshires kassa de senaste 16 åren faktiskt varierat mellan 4 till 23% av tillgångarna. Det kan vara en rimlig utgångspunkt när jag själv bestämmer "maxlikvid" i en framtida fond. 

måndag 6 mars 2017

Fondering - vidare resonemang

Lanserade ju förra veckan tanken om att fondera en del av min portfölj. Syftet skulle vara att rent mentalt kunna hålla en portfölj fullinvesterad hela tiden samtidigt som jag inte riskerade alla mina besparingar.

En tanke som jag brottas med och som nog även är avgörande varför jag inte redan i dagsläget ligger 100 procent investerad är att jag kan behöva delar av min portfölj inom de närmaste fem till tio åren. Samtidigt vill jag ligga investerad så mycket som möjligt då jag anser att jag kan få avkastning på pengarna.

Jag tycker problematiken kring investeringshorisont diskuteras alldeles för lite i bloggosfären. Det är lätt att säga att det alltid är rätt att ligga 100 procent investerad, att tajming är meningslöst osv. Men, få personer tycker jag diskuterar risken i att de faktiskt kan behöva använda en del av portföljen för framtida husköp, arbetslöshet mm. Och då är det inte så roligt att behöva gå ur delar av portföljen när värdet är nedpressat. Att ligga likvid och bara invänta tillfällen då det är nedpressad kanske inte maximerar avkastningen, men det minimerar risken.

Det jag kommit fram till för att lösa problemet är väl i praktiken att öka på bufferten. Själv väljer jag att kalla det fondering - dvs jag väljer ut en absolut summa som jag sätter av och skapar en "fond" av pengarna. Fonden har i sin tur regler för hur den får investera, hur mycket likvider som får finnas osv. Inga pengar får sättas in eller tas ut ur fonden, annat än i nödfall. Man skulle kunna få fundera på om man en gång per år får välja att ta ut eller sätta in pengar.

Summan för min fond ska vara tillräcklig stor samtidigt som den ska vara tillräckligt liten för att resterande pengar ska räcka till vid eventuella husköp. Funderar som sagt på mellan 200-250 tkr. Vad tror ni? För lite eller för mycket för vad jag ska uppnå? Tidsmässigt tänker jag att fonden ska löpa åtminstone 20 år framöver.

fredag 3 mars 2017

En fonds styrka och svaghet

Sitter och bläddrar igenom Berkshire hathaways och Buffets årliga brev till sina aktieägare och reflekterar över den otroliga värdeutveckling som ändå har ägt rum i detta bolag under de 50 åren! bolaget varit verksamt. En sak som jag slås av är att det faktiskt har inträffat en nära 50 procentig market-value nedgång 1974 och som sedan följdes av ett par år med över 100 procentiga uppgångar. När man får ett facit presenterat med en stor mängd år är det lättare att förstå tjusningen av långa tidshorisonter och poänglösheten i att ligga med kontanter.

Detta är dock lättare sagt än gjort och som trogna läsare vet ligger jag numera med cirka 50 procent kontanter. Jag kan även reflektera i att jag både lyckas och inte lyckas tajma nedgångar, men att jag ändå fått bra avkastning på de pengar jag faktiskt legat investerade med.

Ett problem när man sparar löpande och sedan ska ligga fullinvesterad är att du vid varje given tidpunkt ligger på ett sorts all-time-high i portföljen och om/när nedgången kommer kan du i kronor och ören faktiskt förlora mer än vad du ackumulerat har samlat ihop i avkastning under åren. Det kanske inte är ett problem om du fortsatt kan ligga kvar med pengarna, men kan bli ett desto större problem om du ska använda de till husköp eller behöver de som buffert eller liknande. Psykologiskt är det dock jobbigt att känna att alla dina år av ackumulerat investerande försvinner.

Ett sätt att komma runt detta är att konstruera en sorts mental aktiefond utan rätt till uttag eller insättningar på ett belopp som du "kan förlora". Så det jag funderar på att göra är att lägga om portföljen så att jag sätter av en absolut summa, säg 200 000 kr, som jag ska förvalta på bästa sätt i "evig tid". Nysparande får jag förvalta hur jag vill, i aktier, fonder eller bara räntespar, men det sätts inte in automatiskt till fonden. På bloggen kommer jag då att redovisa endast hur det går för fonden och inte hela mitt sparkapital.

Vad tror ni om det?

onsdag 1 mars 2017

Säljer av delar av portföljen

Lite fram och tillbaka här. Behöver nog vara med om ytterligare en kris innan jag bestämmer mig ifall det här med tajming är hopplöst eller faktiskt går att uppnå. Jag tror nämligen att det kommer en kris inom 1-2 år och att jag hellre missar en uppgång än är med om en kraftig nedgång. I slutänden spelar jämförelsen mot indexen ingen roll ifall man ändå förlorar pengar.

I vilket fall som helst så har jag sålt av delar av portföljen så att jag nu har ungefär 50% kontanter. De innehav jag helt sålt av är Nilörn och Nolato. Jag har även hyvlat av stora delar av RailCare innehavet samt minskat något i NGS Group. Utesluter inte att jag säljer av ytterligare framöver.
torsdag 16 februari 2017

Skuldsättning i portföljbolagen

En viktig parameter när man analyserar bolag är att se till bolagets skuldsituation. Ett allt för skuldsatt bolag kan inte dela ut pengar till sina aktieägare och risker att behöva "låna" in mer pengar från aktieägarna i form av en nyemission om resultatet viker vid en eventuellt kris. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att skuldsituationen varierar kraftig mellan olika branscher och ett skuldfritt bolag behöver inte betyda att det är ett bra eller mindre riskfyllt bolag. Detta eftersom (1) verksamheten kan vara väldigt riskfyllt, det är därför ingen vågat låna ut pengar, (2) verksamheten kräver stora initiala investeringar, vilket gör att det är omöjligt att bedriva verksamheten utan skuldsättning. 

Med det sagt har jag analyserat mitt egna portföljinnehav på två parametrar (1) räntebärande nettoskuld i förhållande till tillgångarna och (2) finansnetto delat med rörelseresultatet. Den ena parametern mäter storleken och den andra flödet. Inga av mina bolag går med förlust så de täcker alla räntekostnaderna till olika grader. Sämst till flödet ligger Tesco med hela 48% av rörelseresultatet som går till att betala räntekostnaderna. För 2-3 år sedan låg samma siffra på runt 10% (ungefär samma som ICA gör idag). Sett till tillgångarna är RailCare värst med runt 40% i räntebärande skulder, men de betalar samtidigt en väldigt låg ränta och endast 6% av rörelseresultatet går till att betala räntor. 

Är då skuldsituationen problematiskt för någon av bolagen? Och, borde jag agera? Här blir det lite knivigare. Tesco för att ta det uppenbara exemplet värderas efter de höga löpande räntebetalningarna de gör och det är ett allmänt känt problem. Sett till tillgångarna har de inte så höga skulder utan det är snarare ett nedtryckt rörelseresultat som är problemet. Det betyder att för varje pund de stärker rörelseresultatet kommer räntekostnaderna bli något av ett mindre problem.

Värre är det faktiskt för ICA och RailCare samt kanske Nilörn. De har alla låga räntekostnader idag, men ändå en skuldsättning som potentiellt skulle kunna skada bolaget. Tesco som jag skrev tidigare skulle ha sett ut som ICA om vi gjort samma analys för 2-3 år sedan. Nilörngruppen verkar ha närmast artificiell låg räntekostnad runt 1%. Fast vid en djupare analys ser vi att Nilörngruppen ökat på skuldsättningen under året och betalar cirka 3% på deras lån nu, vilket är mer rimligt. Lånekostnaden, redovisningsmässigt, kommer öka till runt 3 miljoner per år, jämfört med runt 1 miljon för 2016. Det är ingen problem i dagsläget, men värt att hålla ögonen på. 

För RailCare så betalar de runt 4-5% på de räntebärande lånen, vilket får anses vara halvhögt. Bolaget skulle nog må bra av att sänka skuldsättningen något. Intjäningsförmågan är dock fortsatt god, men väl värt också att hålla ett öga på. 

Har ni koll på skuldsättningen på era portföljbolag? Vad anser ni är problematiskt och vad anser ni är inga problem?

torsdag 9 februari 2017

Mindre inköp i H&M och Nolato

Brukar inte alltid rapportera direkt när jag köpt någon, men tänker att eftersom jag argumenterat så starkt för H&M att jag även borde redovisa att jag faktiskt även köpt aktier. Jag köpte i samband med mina förra inlägg och ökade upp totalt 4 x 40 aktier, sedan sålde jag efter rapport hälften av dessa och behåller resterade 80 aktier. Snittkurs för köp låg under 240 kr. Nuvarande innehav uppgår till 240 st eller runt 14 procent av portföljen.

Jag har även köpt tillbaka en post Nolato aktier. De rapporterade igår och rapporterade ett förhållandevis starkt avslut på året. Inför 2017 lär de sannolikt öka på vinsten igen. Medicindelen ångar på och telekom har "enkla" jämförelsesiffror från 2016. Och, jag kan bara konstatera att H&M värderas marginellt högre än Nolato, så hur kan jag ange värderingsskäl som ett giltigt argument för att inte äga de. Jag medger mitt fel med att sälja bolaget. Att sälja bara beroende på värderingen är oftast fel har jag upptäckt genom åren, det är dock svårt ibland att låta bli.

tisdag 31 januari 2017

Kort kommentar H&M

Ingen har väl missat att H&M kom med helårsrapporten idag, inkl. försäljningssiffror för januari. De var över förväntan och aktien har stigit med 5-6% under dagen. Vinst per aktie landade på 11,26, vilket är något över vad jag prognostiserade för 2016, vilket ger ett p/e tal på runt 22.

Försäljningssiffrorna för januari landade på 11% och bruttomarginalen har stabiliserats runt 57%.

Spelar detta någon roll? Både ja och nej. Försäljningssiffror varierar månad för månad, kvartal för kvartal och år för år. Det viktigaste för mig är att bolaget växer. Helst skulle jag velat se en vinsttillväxt snarare än försäljningstillväxt, men något år med minskad vinst kan jag förlåta.

Framöver är för mig fortsatt caset att de justerar butiksexpansionen något, så de får ner koncernkostnader och får upp marginalen samtidigt som de får lite bättre utväxling på onlinesatsningen samt kanske får lite medvind från en fallande dollarkursen.

Sammantaget kommer det, om de lyckas, även resultera i en multipelexpansion, vilket kommer ge en extra skjuts åt värderingen.

fredag 27 januari 2017

Sannolikheter, utfall och tidsaspekt

Att investera i aktier är att investera på föreställda utfall och sannolikheter för att dessa utfall ska äga rum. Ibland inträffar även saker som man absolut inte kunnat föreställa sig, men det går ju att ha med i originalkalkylen, d.v.s. en "fuck-up-variable", "margin-of-safety" eller "black swan variable" som det heter på finanslingo. 

Förutom sannolikhet och utfall finns även en tidsaspekt. Du kan ha rätt i sak, men fel i tid. Att tidsaspekten finns är en av anledningarna varför jag endast investerar i aktier och inte i optioner, warranter eller andra typer av finansiella instrument, då de vanligtvis kräver att du prickar in utfall rätt i tid.

Tidsaspekten finns även principiellt med i aktieinvesteringar, då det finns något som heter alternativkostnad. Du skulle istället för att vara investerad kunnat ligga i ett index eller hållit pengarna i obligationer under tiden. Denna tänk om alternativkostnad är dock förrädisk då du tvingas återigen till att försöka tajma saker rätt i tid, något som är svårare än att föreställa sig olika utfall och bedöma grova sannolikheter. 

Vidare har man inte fel i sak bara för att inte ett utfall inträffar direkt efter en investering. Det är ingen som har rätt eller fel ännu i sin analys om H&M, för att ge ett exempel, detta kommer visa sig först om 1-2 år. Och, även om det visar sig att jag har fel i sak med min H&M investering, bevisar det inte att min investeringsstrategi är felaktig, utan att ett utfall som jag bedömt med lägre sannolikhet inträffade. 

Så med det sagt, om några år får vi se, men det ska likväl bli spännande att läsa H&M-rapporten på tisdag! Mycket nedtryckta förväntningar vs. hög dollarkurs och sämre marginaler. Vi får se vilken del som överraskar marknaden denna gång. 

lördag 21 januari 2017

Några tankar kring H&M

Har som den trogna läsaren vet ett innehav av Hennes & Mauritz aktier som jag började bygga upp för lite mer än ett halvår sedan. Under den korta tiden jag ägt aktien har "stämningen" om man får använda ett sådant flummigt ord varit minst sagt blandad. Vissa månader har marknaden kunna skönja en vändning och värderat upp bolaget därefter och vissa månader håller affärsidén på att erodera igen.

Det som fick mig att investera i bolaget är följande, tycker det stämmer lika bra idag som för flera år sedan:
(1) Bolaget växer (Omsättningen med 63 % på fem år, vinst med 30 %)
(2) Marknaden som bolaget växer på är enorm och de har möjlighet att expandera på fler marknader och med fler varumärken
(3) Vem som helst har råd att köpa deras produkter
(4) De betalar låga löner till sina anställda, som trots det gärna vill jobba på bolaget
(5) De är lönsamma
(6) De är skuldfria
(7) De är duktiga på att fånga upp modetrender och "svenskt mode" är populärt ute i världen

Vad är då dåligt med bolaget, som marknaden ibland fokuserar på?
(1) De var sena på e-handel (Vilket är halvsant. Dessutom finns det få exempel på lönsamma e-handelsföretag, vissa nischer är lönsamma, de flesta är olönsamma)
(2) Prispress i marknaden (Jaha? Det har det väl alltid varit. Dessutom har dollarn mot sek förstärkts under ett antal år. Förr eller senare vänder det igen)
(3) Zara är bättre och lyckas hålla högre marginaler. (Förut var det H&M som var bättre, tycker själv att båda är bra, men Zara värderas 30-40% högre för tillfället, så varför köpa Zara?)

Något jag missat? För egen del ser jag ingen anledning att sälja utan kommer behålla och sannolikt öka upp framöver.

Uppdatering: För mer läsning, se gärna Lundaluppens nyligen upplagda inlägg om H&M marknader.

Per 31 december 2016 motsvarade Hennes och Mauritz ungefär 10 % av portföljen, en andel som ökat något under januari.   

fredag 13 januari 2017

Analys - Addlife

Addlife är en koncern inom Life Science och äger runt 25 bolag. Verksamheten är uppdelat på två affärsområden; Labtech och Medtech. Labtech innefattar diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys och Medtech innefattar medicinteknik. Koncernen har verksamhet i de nordiska länderna, Tyskland, Benelux, Estland och Italien. Lejonparten om sättning sker i Sverige, Finland, Danmark. Bolaget omsatte förra året runt 1,6 miljarder och gjorde en vinst efter skatt på runt 80 miljoner.

Bolaget noterades som en avknoppning av Addtech i mars 2016.

Affärsmodell:
a) Produkter/tjänster som jag mer eller mindre vet kommer efterfrågas även om 20 år
Affärsmodellen för Addlife är tvådelad; dels verkar de inom den nisch underliggande bolag verkar inom, dels har de en uttalad förvärvsstrategi (likt sin före detta moder Addtech). Ifall vi börjar med förvärvsstrategin är min känsla att Addtech ibland haft problem med att integrera verksamheten i övriga koncernen. Huruvida Addlife är bättre på detta återstår att se, men jag gillar inte riktigt förvärvsstrategier som bygger på mängdköp. De får gärna köpa något bolag ibland, men grundstrategin ska vara att växa organiskt. Det ska dock läggas till att skillnaden från exempelvis Ratos är att grundidén inte att köpa och sälja bolag utan mer buy-to-hold, vilket jag ser som positivt. Under 2016 har Addlife köpt fyra bolag, varav senaste förvärvet av Biolin skedde i december. Om det finns köpvärda bolag om 20 år har jag inte en aning om. Om det finns biomedicinska produkter och verktyg om 20 år är högst sannolikt, jag har dock inte kompetensen att bedöma enskilda produkter eller bolag i Addlifes koncern. 

b) Redovisat positivt resultat (senaste 10 åren)
Det finns endast fyra år av historik att tillgå. Samtliga av de åren har de varit lönsamma. Det ska tilläggas att de kör med brutet räkenskapsår som slutar i mars, så förra året är den senaste årsredovisningen.

c) Helst konjunkturoberoende intjäning
Resultatet har varit stabilt sedan 2012/2013.

d) Tillväxt
Omsättningen har växt från ca 900 miljoner till 1 562 miljoner de senaste fyra åren, men resultatet har endast stigit med runt 5 procent för hela perioden från 74 till 78 miljoner. Så antingen är verksamheten inte särskilt skalbar eller så har de tagit på sig stora kostnader för att expandera.

Balansräkning/storlek:
a) Helst mer eller mindre skuldfritt 
De har gått från en skuldsättningsgrad på 0,3 gånger till 1,6 gånger och enligt senaste kvartalsrapporten uppgår räntebärande skulder till ca 640 miljoner. Räntekostnader sänker resultatet med ungefär 5-10% per kvartal.

b) Ej mindre än 300 miljoner i market cap 
Ja

Utdelning:
a) Ger minst 3% i direktavkastning
De har ett utdelningsmål på 30-50 procent av resultatet efter skatt. Det skulle inneburit en utdelning på cirka 31 miljoner för fjolårets vinst eller i runda slängar 1 procent i direktavkastning. 

b) Delar inte ut mer än redovisad vinst
Ja

Värdering:
a) Aldrig över p/e 25
Värderas till cirka p/e 42 på fjolårets vinst.

b*) Beroende på tillväxttal och alla ovan givna kriterier mellan p/e 5-25.

Dyrt och skuldsatt! Det är både känslan av Addlife och även den allmänna känslan jag fått av att analysera ett flertal nyligen noterade bolag. Mycket förhoppning ligger i framtida vinsttillväxt och balansräkningarna är fyllda med skuld. Speciellt märkligt är värderingarna med tanke på att vinsten historiskt varit i det närmast stillastående i flera fall. 

onsdag 11 januari 2017

Julskinka - En analogi

Idag tänkte jag prata om julskinka. I helgen köpte jag prima skinka för 9 kr kilot på mitt lokala ICA. Billigt värre tyckte jag, men vad har det för relevant på en aktieblogg kanske du frågar dig? Analogin är faktiskt mer slående än vad man kan tro. Före jul fanns det en mängd olika julskinkor till olika pris; billigaste på Lidl gick att få för 54 kronor kilot, någon sorts mellanting på ICA för 89 kronor kilot, men även lyxvarianter för 199 kr kilot. Eftersom jul var i annalkande var folk sugna på gris och köpte således mängder av det som höll uppe priserna. Jämfört med andra köttproteinkällor som kan kosta uppåt 200-300 kr kilot kan man till och med säga att 199 kr kilot var billigt! Efter jul inträffande en kris och grispriserna dumpades, först till runt 40 kronor kilot för mellanklassen, sedan till 20 kronor kilot efter nyår och nu i helgen så till 9 kronor kilot. Då slog jag till. Aktiemarknaden brukar visa på samma typ av beteende. Det finns en underliggande efterfrågan på något, sedan inträffar en trend eller händelse som driver upp priserna, antingen en allmän stämning som driver fram ett måste av att köpa något, eller en obeveklig framtidstro. För eller senare inträffar en brytpunkt där stämningen försvinner, julmusiken stannar och det börjar gå ner. När väl den nya dystrare stämningen får fotfäste blir den svår att vända, det blir helt enkelt otänkbar att köpa skinka i det här fallet, vilket pressar priserna nedåt. Först försöker säljarna hålla priserna uppe, sedan börjar de sänka, hoppas på att någon ska nappa. När ingen gör det drabbas de av panik och sänker priserna igen, när det inte finns någon tagare slutar det med att de nästan i praktiken slänger ut tillgången. Då brukar det vara läge att köpa, men det gäller att sätta sig över den allmänna stämningen och se till grundvärdet, i det här fallet protein och god gris. 

måndag 9 januari 2017

Analys - Edgeware

Edgeware är ett techbolag som utvecklar och säljer lösningar för högkvalitativ videostreaming över nätet. Huvudsakliga kunder är kabeloperatörer, telekombolag och tv-bolag eller andra som levererar videofilm. Det grundandes 2004 och omsatte förra året runt 200 miljoner med runt 80 anställda. Huvudkontor i Stockholm, men bolaget verkar på en global marknad inom detta segment. De hävdar själva att de har 150 kunder på 60 marknader. De säljer både mjuk- och hårdvara.

Affärsmodell: 
a) Produkter/tjänster som jag mer eller mindre vet kommer efterfrågas även om 20 år.
Vet ej, tycker frågan är svår att besvara. Kommer vi fortsätta att streama mer och mer video över internet? Ja, det kommer vi sannolikt och mängden kommer öka. Kommer Edgewares kunder använda sig deras teknik för att streama fortsatt? Det vet jag inte. Samtidigt är det en lösning som möjliggör något, likt en mutter till en bilföretag, så sannolikt lär deras produkter och lösningar vara efterfrågade åtminstone 5-10 år till. Sedan är det mer oklart. Det som är svårt att förstå i affärsmodellen utifrån är om de får betalt per kund, per film eller per datamängd de kodar. För det är ju mängden data och film som kommer öka, inte antalet kunder. Uppdaterat: enligt information från IR tar de betalt enligt följande: 1) vilken funktionalitet och features 2) datavolym och tittarminuter samt 3) efterfrågan vid toppbelastning.

b) Redovisat positivt resultat (senaste 10 åren)
Nej, de började gå med vinst 2014. Mellan 2005-2013 redovisade de en förlust.

c) Helst konjunkturoberoende intjäning
Ja, vi kommer sannolikt inte att minska ner på tv-tittandet även i lågkonjunktur. Edgewares kunder lär sannolikt inte heller utveckla egna lösningar under en lågkonjunktur för att ersätta Edgewares då det kräver investeringar.

d) Tillväxt
Ja, både vinst och omsättning har ökat på senare år. Mellan 2012 och 2013 minskade dock omsättningen en aning. Från 2013 och framåt har de ökat med 10-20% per år. Vinsten stod stilla mellan 2014 och 2015. Dock har den stigit med närmare 27 procent under Q1-Q3 2016.

Balansräkning/storlek: 
a) Helst mer eller mindre skuldfritt
Ja, Inga regelrätta banklån och en kassa på 22 miljoner. Positivt finansnetto för Q1-Q3 2016 samt för helåret 2015.

b) Ej mindre än 300 miljoner i market cap  
Ja, ca 900 miljoner i market cap.

Utdelning:
a) Ger minst 3% i direktavkastning
Delar ej ut pengar ännu. Ska användas till expansion.

b) Delar inte ut mer än redovisad vinst
Se ovan.

Värdering:
a) Aldrig över p/e 25
Nej, vid en kurs på 31 kronor värderas bolaget till runt 930 miljoner. För helåret 2015 gjorde bolaget en vinst på 11 miljoner. Det ger ett p/e-tal på 85 för 2015. För 2016 räknar jag med att vinsten stiger med 30 procent. Det ger en vinst på 14 miljoner eller et p/e tal på 66. För att kvala in under p/e 25 skulle bolaget behöva göra en vinst på 37 miljoner.

b*) Beroende på tillväxttal och alla ovan givna kriterier mellan p/e 5-25. Summering:
Jag tycker Edgeware verkar vara ett välskött bolag som uppenbarligen lyckas både etablera en position och växa inom sin nisch. Att bolag är skuldfritt tycker jag också är positivt. Värderingen är dock väldigt styv. Men, om de fortsätter att växa i samma takt (+30% per år) i ytterligare fyra år kommer de ha växt in i sin värdering. Vidare har de ett EBITDA mål på som ligger över den nivå som de redovisar för tillfället, vilket skulle kunna indikera att de räknar med en ökad skalbarhet i deras affärsmodell. Idag ligger de på 10%, men de räknar med att kunna uppnå 15%. Slutligen, jag kommer hålla Edgeware under uppsikten, vid en lägre* värdering skulle jag nog kunna tänka mig att investera i bolaget.

*Med lägre menar jag minst en halvering av kursen, eller dubblering av vinsten. 

torsdag 5 januari 2017

Analys - Ahlsell

Ahlsell är en distributör av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter till VVS, byggbolag, industri och kraftbolag. I en något förenklad mening är Ahlsell ett Bauhaus för företag med ett eget butiksnät, näthandel och återförsäljarnätverk. De omsätter runt 24 miljarder och är huvudsakligen verksamma i Sverige, Norge och Finland. 65 procent av försäljningen sker i Sverige, 20 procent i Norge och 12 procent i Finland. VVS produkter står för 48 procent av omsättningen, el för 30 procent och verktyg & förnödenheter för 22 procent.

Bolaget noterades av private equity firman CVC Capital Partners i slutet på oktober 2016.

Affärsmodell: 
a) Produkter/tjänster som jag mer eller mindre vet kommer efterfrågas även om 20 år.
Själva tjänsten de erbjuder kommer sannolikt att finnas om 20 år. Det är däremot lite mer oklart om det är Ahlsell eller något annat bolag som levererar produkterna. De är även generalister och konkurrerar således inte genom att erbjuda något unikt utan mer på service och distribution. Det finns däremot i någon mening en smidighetsfaktor med att köpa från så få leverantörer som möjligt, där har Ahlsell en fördel av att vara etablerade. Största hotet är från andra internationella aktörer, mer nischade snabbfotade konkurrenter eller att deras kunder tar ett större ansvar själva med materialförsörjningen.    

b) Redovisat positivt resultat (senaste 10 åren)
Nja, de har haft ett positivt EBITA resultat de senaste 10 åren, men eftersom bolaget varit kraftigt skuldsatt har själva resultatet efter skatt varit negativt under flera år.

c) Helst konjunkturoberoende intjäning
Ja, hyfsat, EBITA resultatet sjönk med 15 procent mellan 2008/2009 och cirka 10 procent mellan 2000/2001. Alla andra år har det stigit suggestivt. Det ska dock tilläggas att siffrorna är från årsredovisningen 2015 och innehåller en hel del fotnoter. Sannolikt för att skönmåla resultatet en aning.

d) Tillväxt
Ja, men ser ut som det skett till stor del genom förvärv. Organiskt steg omsättningen med 3 procent för helåret 2015 och för 2016 ser det ut som den kommer stiga med runt 7 procent. Det är byggmarknaden i Sverige som driver på. Sverige är den region som uppvisar högst tillväxt, men även Finland visar på tillväxt för 2016. EBITA har från 2005 stigit från 966 miljoner till 1 837 miljoner, motsvarande en tillväxttakt på runt 6,5% per år.

Balansräkning/storlek: 
a) Helst mer eller mindre skuldfritt
Nej, efter alla turer verkar det som de har kvar ca 10 miljarder i banklån (de har inte publicerat någon rapport ännu efter notering). Det tidigare aktieägarlånet på runt 6,5 miljarder ska enligt prospektet bli kvittat mot aktier i samband med notering. Under 2015 löpte aktieägarlånen med en fast ränta på 10 procent och banklånen med en ränta på 4 procent. Räntekostnaderna för Q1-Q3 2016 ligger på nivån för banklånen, dvs 4 procent. Det är rimligt att anta att de ligger kvar eller förbättras något efter noteringen. Framöver kan vi således räkna på ett finansnetto runt -400 miljoner per år, givet att alla preferensaktier och aktieägarlån är borta. Något som jag tycker är oklart om de verkligen gör det.

b) Ej mindre än 300 miljoner i market cap  
Ja

Utdelning:
a) Ger minst 3% i direktavkastning
Nej, bolaget har som utdelningspolicy att dela ut mellan 40 till 60 procent av nettovinsten. Givet mitt estimat för 2017, se värdering, skulle det ge en utdelning på 650 miljoner, eller motsvarande 2,8 procent av marknadsvärdet vid 53 kronor per aktie.

b) Delar inte ut mer än redovisad vinst
Aldrig delat ut pengar ännu.

Värdering:
a) Aldrig över p/e 25
Vinsten ser ut att kunna landa på 600 miljoner (280 Q1-Q3 + ((540-100)*0,78) för 2016, givet att allting står rätt till. Det skulle ge ett p/e tal på 38 för helåret 2016. För 2017 borde vi kunna landa på en vinst på ca 1300 miljoner (rullande 12 mån minus ny räntekostnad på ungefär 400 miljoner per år). Det skulle ge ett p/e tal på 18.

b*) Beroende på tillväxttal och alla ovan givna kriterier mellan p/e 5-25. Summering.
Ägarstrukturen har varit väldigt rörig i Ahlsell och bolag har varit och fortsatt är i viss mening väldigt skuldsatt. Den underliggande verksamheten verkar vara hyfsat stabil, även fast man kan ifrågasätta sanningshalten i en del siffror. Och, det verkar gå att växa, även fast det kanske sker i stor grad genom förvärv. Jag tycker värderingen för 2017 är något för hög för att man ska chansa på att allt faller väl ut. Även fast det finns en möjlighet, givet att situationen är rörig. Jag avvaktar, ska bli dock intressant att läsa årsbokslutet när den kommer i slutet på januari.

onsdag 4 januari 2017

Analys - Garo

Garo producerar och säljer elprodukter med en omsättning på runt 600 miljoner kronor. Produkterna är indelade i fyra områden: installationsprodukter (58%), projekt (21%), tillfällig el (8%) och laddstationer för elbilar (13%). Verksamt i Sverige, Norge, Irland, Finland och Polen, där ca 60 procent av försäljningen och 50 procent av vinsten kommer ifrån Sverige. Ca 260 anställda med huvudkontor i Gnosjö och produktion i Gnosjö och Polen. Garo är en producent och säljer sina produkter genom ett antal grossister. Enligt egen uppgift ska de vara representerade hos samtliga relevanta grossister. De har nyligen fattat beslut om att utöka fabriken i Polen som kommer stå färdigt i september 2017 och leda till mer än en fördubbling av fabriksytan och monteringskapaciteten.

Affärsmodell:
a) Produkter/tjänster som jag mer eller mindre vet kommer efterfrågas även om 20 år.
Ja, det kommer sannolikt behövas elprodukter även om 20 år. Har svårt att se att vi skulle kunna substituera el. Typen av produkten kan dock förändras kraftigt, så det gäller för bolaget att hänga med i utvecklingen.

b) Redovisat positivt resultat (senaste 10 åren)
Ja, mellan åren 2006-2014 redovisade de en vinst mellan 5 och 24 miljoner. 2009 var vinsten som lägst med 5 miljoner, ner från runt 20 miljoner 2008. 2015 var redovisad vinst 46 miljoner.

c) Helst konjunkturoberoende intjäning
Nej, vinsten gick som sagt ner med närmare 75 procent vid konjunktursvängningen 2008/2009. Och även mellan 2011 och 2013 sjönk vinsten från 21 till 14 miljoner, dvs med runt 33 procent.

d) Tillväxt
Nja, mellan 2006 och 2014 stod i princip vinst och omsättning stilla ifall vi tar hänsyn till konjunktursvängningar. 2015 händer något och vi får se både en ny försäljningstopp på 560 miljoner och en vinst på 46 miljoner. För 2016 ser försäljnings ut att öka med ungefär 12 procent samtidigt som vinsten ser ut att landa på ungefär samma nivå och försäljningen.

Balansräkning/storlek:
a) Helst mer eller mindre skuldfritt.
Ja, nästan, de har 26 miljoner i räntebärande skulder, men en kassa på 15 miljoner. Räntekostnaderna understeg 5 procent förra året (i förhållande till rörelseresultatet) och ser ut att bli positiva för 2016.

b) Ej mindre än 300 miljoner i market cap
Ja, runt 1,7 miljarder

Utdelning:
a) Ger minst 3% i direktavkastning
Nej, bolaget har inte delat ut några pengar ännu men har en utdelningspolicy på 50 procent av nettoresultatet efter skatt. För 2015 hade det inneburit att de delat ut 2,3 kronor per aktie. Givet aktiekurs på 163 ger det 1,4 procent.

b) Delar inte ut mer än redovisad vinst
Sannolikt

Värdering:
a) Aldrig över p/e 25
Vid 163 handlas aktien till p/e 35 för 2015 och förmodligen 2016 års vinst.

b*) Beroende på tillväxttal och alla ovan givna kriterier mellan p/e 5-25.
Givet att bolaget ser ut att ha låg eller till och med stillastående vinsttillväxt ligger det mycket förhoppning med i värderingen. Givet storleken på bolaget och dess konjunkturkänslighet ligger ett mer rimligt pris förmodligen i spannet p/e 12-16. I alla lägen åtminstone under p/e 20.
Sammanfattningsvis uppfyller Garo flera av mina kriterier för ett välskött och intressant bolag. Jag tycker även att produktmixen, där laddstationer kan bli ett nytt rejält ben att stå på är intressant, men det ska påminnas om att det endast står för 13 procent av omsättning. Eftersom bolaget är så pass konjunkturkänsligt skulle det dock krävas att värderingen mer än halverades för att jag skulle kunna börja överväga att investera i det.