söndag 9 november 2014

Höststädning i portföljen

Har likviderat ytterligare en fjärdedel av innehaven i min portfölj. Bakgrunden är att jag tror mig kunna tajma marknaden i grova drag och att jag dessutom vill, av personliga skäl, ha möjligheten att ta ut likvider vid behov. Att tajma marknaden går emot Lynch som annars brukar vara ett stort stöd i många av mina beslutsprocesser, vilket gör beslutet en aning motstridigt. Fortfarande har jag dock 48% investerat i aktier, vilket är exempelvis mer än Grahams föreslagna fördelningen 25/75 (aktier/obligationer) när man inte tror på aktiemarknaden (vill minska ner risk).

Under oktober har jag sålt hela mitt innehav i Protector Försäkring, Spar Nord Bank och minskat ner mitt innehav i Mr Green.

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
Mr Green SEK 740 11%
Tesco GBp 2700 25%
Qbank SEK 8000 6%
BankNordik DDK 85 5%
Likvider SEK - 52%

Övriga kommenterar: Tycker Spar Nord Bank och BankNordik kom med bra Q3-rapporter. Båda bankerna tjänar väldigt duktigt med pengar nu i förhållande till aktiekursen och jämförbara svenska banker. Tycker det är märkligt att det inte avspeglat sig i aktiekursen.