onsdag 19 april 2017

Försäljningsanalys H&M

Jag har tagit och djupdykt ner i de senaste försäljningssiffrorna från H&M, nämligen de för första kvartalet 2017. Det som har börjat hända som pågått ett tag är att de största marknaderna Tyskland, USA, UK och Frankrike har saktat ner väsentligt. Exempelvis var bara Tysklands negativa bidrag nästan 1% i mindre försäljning jämfört med tidigare år.

Det som dock växer och som växer kraftigt är Kina och Indien m.fl. asiatiska länder. Nedan ser vi fördelningen från de topp 8 bidragsgivarna:

Två saker man kan slås av är att dels finns det ett par riktigt stora marknader som Kina, Japan, Indien, Sydkorea som fortsatt växer kraftigt. Kina växte med runt 20%, Indien med över 200%, Japan med runt 20% och Sydkorea med runt 30%. Och dels ser man hur spridd försäljningen är. Det är svårt att peka på en enskild marknad där försäljningsökningen kommer ifrån utan det finns väldiga många källor. Många bäckar små... Men, jag tycker det är glädjande att se att Japan och Sydkorea, som är väldiga mogna klädmarknader, växer så pass snabbt. 

Ifall vi vänder på steken och tittar på de största negativa bidragsgivarna ser vi att Tyskland och Holland är dominerande. 


Totalt finns det 10 marknader som H&Ms försäljning minskar i, där Tyskland och Holland står för ungefär trefjärdedelar. Ifall man ska vara en olycksfågel påpekar man att det är ytterst mogna marknader och e-handelsvänliga länder som försäljningen minskar i. Och även ifall inte försäljningen i USA minskade har den kraftigt stannat in så det är bara en tidsfråga innan den minskar också. 

Att försäljningsminskningen endast skulle bero på e-handel köper jag inte då vi exempelvis bara för något år sedan kunde se tillväxttal på över 20% i de här länderna där nu försäljningen minskar. Snarare är mode en flyktig fågel som ibland kan vara svårt att fånga. Men, visst är det något illavarslande att de största marknaderna verkar ha slutat att växa när samtidigt Zalando växer med runt 20%. 

Tillväxtpotential framåt? H&M finns nu i 52 länder, ifall vi bortser från franchise. Totalt finns det väl runt 200 länder i världen, så det finns gott om plats att växa på. Största "u-land" förutom Kina och Ryssland är Turkiet och Mexiko som befinner sig på plats 22 och 23 i försäljningsstatistiken. Det går ungefär 16 Mexiko på ett Tyskland så det vill till att de får till de stora asiatiska länderna för att försäljningen inte ska ta styrkt om Tyskland ska fortsatt minska.

Slutligen, jag tycker fortsatt det finns tillväxtpotential i H&M även fast case:et för min del är att de ska få upp marginalerna igen, vilket jag tror kommer ske när de drar ner på investeringarna och då de får lite valutamedvind igen (när det nu händer...).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar