tisdag 9 maj 2017

ICA - Q1 rapport

Idag publicerade ICA sin Q1 rapport tillsammans med försäljningssiffror för april. Viktigaste siffrorna är:

 • Försäljningen för Q1 landande på 24 984 Mkr (24 761), en ökning med 0,9 procent jämfört med tidigare år
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 996 Mkr (959) 
 • Periodens resultat uppgick till 1 132 Mkr (735). 
 • I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto 399 Mkr (17). Resultat per aktie var 5,61 kr (3,65).
 • Avyttringen av fastigheterna i Norge slutfördes den 1 februari vilket resulterade i en reavinst om cirka 400 Mkr.
 • Försäljning för april, d.v.s. inkl. Påsken i år, steg med 8% och 7,3% like-for-like.
Påskförsäljningen spelar verkligen roll för hur resultatet landar, men mätt i perioden januari-april ökade fortsatt försäljningen med ungefär 3-4%, vilket jag tycker är helt klart godkänt med tanke på hur mättad ändå matmarknaden är i Sverige. 

Viktiga andra hållpunkter var:
 • Fortsatt satsningar på e-handel, de växer både kraftigt inom ICA och i Apotek Hjärtat.
 • Fortsatt investeringar i logistikhanteringen (ej helt klara)
 • Fortsatt fokus på att konsolidera Baltikum (förvärv och rebranding i Estland)
 • Hemtex går fortsatt dåligt, men Apotek Hjärtat har börjat gå bättre, vilket ska bli spännande att följa framöver om det lyfter
 • Viss försäljningspress i Baltikum från Lidl (främst Litauen)
 • Går trögt för ICA banken, men bolaget går fortsatt med vinst
 • Starkare balansräkning än på länge (1.2x Net debt / EBITDA)
Många saker är kända, men det jag tycker är värt att lyfta fram är att de faktiskt lyckas öka sin e-handelsförsäljning med både 50% (ICA) och 120% (Apotek Hjärtat) under kvartalet! Och, att den underliggande verksamheten rör sig fortsatt stabilt uppåt. Med ett p/e på mellan 15-20 finns det givetvis fallhöjd, men inte nog för mig att sälja i dagsläget. ICA är ett väldigt starkt varumärke och jag hoppas på många framgångsrika år tillsammans framöver! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar