måndag 30 maj 2016

Havyard +400% på fyra dagar

Jag har som ni trogna läsare känner till ett litet innehav i Havyard. Från att ha varit årets och förra årets sämsta innehav har den nu vänt och gått upp närmare 4 ggr från botten, på typ fyra dagar! - Slå det om du kan Fingerprint Cards!

tisdag 17 maj 2016

Inköp - RailCare

RailCare kom förra veckan med en rapport för Q1 som bekräftade att bolaget är på rätt väg mot. Omsättning och vinst ökar. Vinst per aktie uppgick till 2,39 kronor, vilket är väldigt bra för Q1 som tidigare varit en aning svagt. Ser hoppfullt ut för helåret och har ökat upp mitt innehav till totalt 360 aktier.

lördag 7 maj 2016

Inköp - En sammanfattning

Jag har genomfört en del inköp den senaste tiden så jag tänkte det vore lämpligt med en kort sammanfattning över förändringarna. Totalt har jag gått in med runt 40 000 kr som tidigare låg utanför marknaden. Jag har även omallokerat runt 15 000 kr från NGS Group till andra bolag. Det som är gemensamt för samtliga nya innehav är att de har en stabil underliggande intjäning, delar ut pengar och är konservativt finansierade (mina kriterier i en mening).   

Portföljförändringar senaste tiden:
Bolag/aktie      Valuta         Antal          
NGS Group SEK -100
H&M SEK +40
Nolato SEK +120
Alfa Laval SEK +164