tisdag 11 april 2017

Inköp Topdanmark

Eftersom jag inte vill vara sämre än Lundaluppen och Kenny på Aktiefokus har jag också köpt en position i det danska försäkringsbolaget Topdanmark. Läs gärna lundaluppens analys om bolaget.

Det jag kan tillägga är att jag tror att värderingen på runt p/e 10-11 för fjolårets vinst även beror på de relativt låga prognoser som bolaget själva gör för 2017. De räknar med ett rörelseresultat på 900 - 1000 miljoner DDK, mot fjolårets runt 1500. En anledning som de anger är lägre avkastning på portföljen. Om de tryckt ner prognosen med anledning av ägarstriden lämnar jag osagt.

Oavsett tycker jag caset är bra, dvs att de snart kommer implementera utdelning som kommer ligga någonstans över 5% samtidigt som det är ett väldigt stabilt bolag med stark balansräkning och god intjäning. Värderingen, givet bolagets egna prognoser, skulle ligga någonstans runt p/e 15. Inte jättebilligt givet att bolaget inte växer nämnvärt, men väl en stabil kassako. Avkastning på eget kapital är dock fenomenalt och ligger runt 30 procent.

Totalt blev ett köp i två omgångar motsvarande runt 7 procent av portföljen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar