måndag 30 september 2013

Månadssammanställning - September

Nedan följer September's portföljsammanställning:

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
Drillcon SEK 3150 8%
Danske Bank DDK 259 29%
Fortum EUR 215 26%
Spar Nord Bank      DDK           370 18%
Bahnhof SEK 410 19%

Hittills i år är viktad totalavkastning: 21% (SIXRX: 18%)
Värde på portfölj: 0,12 miljoner 

Inga nya innehav under månaden. SSAB har dock byts ut mot fler Spar Nord Bank. Fortum är det innehavet som gått kraftigast uppåt (ca +10%) under månaden vilket återspeglas i den höjda portföljandelen. 

torsdag 26 september 2013

Analys - Drillcon

Drillcon har varit igång sedan 1963 och erbjuder tjänster inom borrning. Huvudområden är kärnborrning , geoservice (vid prospektering) och raiseborrning (anläggningsteknik, ex. ventilation inom en gruva). Verksamhet erbjuds i 9 olika länder runt om i Europa men huvudfokus (90%) av omsättning finns i Sverige, Finland och Portugal.

För de kvalitativa kriterierna som uppställda av Graham i the intelligent investor.

Kriterium
Uppfyllt?
Kommentar
Tillräcklig storlek Nej Omsättning 400 miljoner
Stark finansiell ställning Ja Omsättningstillgångarna är 153% av kortfristiga skulder och precis större än totala skulder
Intjäningsstabilitet Ja Vinst, alla år (från 2004) förutom 2008 då de gjorde en stor goodwill nedskrivning
Utdelningstabilitet Ja Delat ut alla år (från 2004) förutom 2006
Intjäningstillväxt Ja Från 9,7 (2004) till 23,9 (2012) - 12% IRR
Trovärding ledning Nja Förstår inte riktigt det maktspel som pågår
Gynnsam ägarbild Nja Förstår inte riktigt det maktspel som pågår men positivt med en stor ägare 47% traction

De kvantitativ kriterierna faller ut som följande:
  • Intjäningsförmåga: 0,5 kr per aktie. Dagens P/E: Runt 6.
  • Eget kapital: 3,04. Blir ca 1ggr.
Drillcon går igenom en intern kris där de nyligen drabbats av en facklig strid i Finland och i sommar förlorat en större kund i Sverige. Den underliggande affärsverksamheten tror jag ligger rätt så stabilt och resultatet kommer återigen stabiliseras runt 50 öre per aktie inom 1-2 år. Med en så pass attraktiv värdering och stark kassa tror jag mig kunna dubbla insatsen inom samma tidshorisont.fredag 20 september 2013

Sålt SSAB köpt Spar Nord Bank

Jag har idag sålt mitt innehav av SSAB och köpt för motsvarande belopp Spar Nord Bank. Anledning är (1) att jag rannsakat mig själv och insett att jag äger ett bolag som går med förlust där jag inte känner till hur marknaden egentligen fungerar. Stålproduktionen verkar hela tiden gå upp samtidigt som bolagen går med förlust. Det är svårt att säga när det kommer att vända. Jag tror inte nödvändigtvis att det är fel att äga SSAB som spekulation då den är väldigt defensivt värderad mot historisk intjäning men jag ska inte syssla med spekulation utan investerar. (2) Mitt innehav i SSAB understeg 3% av mitt portfölj värde och jag kände inte för att öka upp i bolaget. Sammanvägt gjorde jag bedömningen att det var lika bra att sälja SSAB och öka upp i Spar Nord Bank.

Rätt eller fel? Vem vet. Om några år får vi se.

tisdag 17 september 2013

Fortsatt uppgång av bostadspriserna

Både mäklarstatistik och kth boprisindex visar på fortsatt uppgång på den svenska bostadsmarknaden. Det kanske inte var så oväntat. Vi har fortsatt låga räntor och konjunkturen ser ut att vända uppåt. Framförallt hushållens förväntningar på sin framtida ekonomi och på bostadspriserna är väldigt positiv så därför stiger priserna.

Det som jag tycker är lite intressant är vilka värden en prisuppgång skapar. I mitt eget bassenario för att äga en bostads räknar jag med en långsiktig uppgångstakt på cirka 2% per år. Med 85% belåning (vilket var min ingångsbelåning) ger det en avkastning på eget kapital på 13% per år. Vilket jag tyckte var bra samtidigt som jag behövde någonstans att bo, så därför köpte jag en lägenhet. Läs här hur jag hanterar riskerna i att äga mitt boende.

Det som nu sker och har skett är att bostadspriserna har stigit cirka 10% per år. Vilket ger med samma belåning en avkastning på 66% per år. Visserligen sjunker ju avkastningen i och med att det egna kapitalet blir större men ändå det är rätt sinnessjukt vilken pengamaskin boende kan vara.

Jag har ingen aning om hur bostadspriserna kommer utvecklas på medelkort sikt (2-5 år) men jag vet att de kommer gå upp långsiktigt (min livstid) och förmodligen under kort sikt (0-2 år). Samtidigt är jag nettoköpare av bostad och under tiden jag kan bara konstatera att jag redan nu blivit miljonär på att bo.

fredag 13 september 2013

Räntor Räntor Räntor

Ingen intresserar oss bolånehavare så mycket som räntor. Så tänkte att jag skulle göra ett inlägg om det. Nedan följer två historiska grafer (data från riksbanken och handelsbanken). Den ena visar listpriser på vad bolånekunderna erbjuds och den andra visar priset på vad statens obligationer säljs för.


Fotnot: Notera dock att detta är utan "ränterabatt" så variansen kan vara mycket större än vad som syns på grafen.Två saker som jag noterar är (1) vad väl de korrelerar. Dvs bolånetagaren får betala en premie på statens ränta i alla lägen (2) vad låg 5-års obligationen var fram till dec 2012.

Det här kan tänkas som självklarheter. Framförallt då avkastningskrav (wacc), inom rådande ekonomisk teori, alltid sätts som en premie på den riskfria räntan (stadsobligationer). Men det som gör det hela så intressant är ju att statens finanser förbättras avsevärt de senaste tio åren vilket gör att bolånerallyt delvis beror på att staten hela tiden blivit mindre skuldsatt och kan låna billigare. Och den ränterabatten har sedan överförs till bankerna som överfört det till bolånehavarna.

Så frågan man kanske ska ställa sig är. Hur kommer stadsfinanserna att utvecklas framöver? Vilken riskpremie kommer man att kräva den svenska staten när överskottsmålet tummas i kanten med?

onsdag 11 september 2013

Fortum - på väg mot 20 eur aktien?

Fortum har stigit nästan +10% under september. Och nästan +30% (om man räknar med utdelning) sedan i våras. Så vad har hänt?

Om vi börjar från början. Cirka 40% av den svenska kraftförsörjningen kommer fortfarande från vattenkraft vilket gör att nivån på reserven av vattenkraft påverkar priset på el. Då den representerar så stor del kommer den alltid att påverka priset så länge vi inte har 40% vindkraft istället.

Så för den observante kunde man se redan vecka 12 att vattenreservoaren skulle bli väsentligt lägre inför vintern 2013/2014 än inför vintern 2012/2013 (om inte ovanligt regnig sommar dvs). Enligt Fortum själva, när man pratade med dem, var nivån 2012/2013 ovanligt hög och den gick nu mot en mer normal nivå.

Detta har resulterat i att vi nästan samtliga månader i år har haft ett högre spotpris än förra året. Särskilt stor var skillnaden under sommarmånaderna (då det 2012 var extremt lågt pris - juli 2012: 13 EUR per MWh). En jämförelse är att det inför imorgon kostar ca 56 EUR per MWh, vilket är högt för september.

För Fortum's del påverkar detta elproduktionsdivisionen. Här ligger de till 75% hedge:ad på 45 EUR för resterande 2013. Men det är inte så enkelt som att det betyder att de "redan sålt" 75% av produktionen. Utan de "75%-en" består av en blandning av terminer och säljoptioner vilket betyder att om priset är högre än 45 EUR kommer de fortfarande att påverkas positivt av det. Nu stiger således aktien när det blivit uppenbart att 2013 inte kommer bli ett katastrof år för Fortum utan ett mer "normalt" år.

Själv grämer jag mig bara över att jag inte köpte mer i våras =)

fredag 6 september 2013

Arcam - Bubblan som sprack?

3d-printers vet nog vid det här laget alla att det är hett. Kanske lite för hett? Det finns tror jag bara ett (1) noterat svenskt bolag som pysslar direkt med 3d-printrar och det är Arcam. De omsatte 2012, ca 140 miljoner och med en vinst på 15 miljoner. Historiskt så har de växt cirka 10% per år i omsättning och med en blandad resultat förändring, varav två förlust år men nu förra året med en vinst som är cirka 5ggr högre än 2007.

Framtidsutsikterna är strålande med kraftig stigande orderbok (från 4 till 12) och en omsättningsökning på 80% för första halvåret 2013.Vinsten är lite delad. Kraftigt upp för första halvåret 2013 men ungefär samma för Q2 2013 som Q2 2012. Skulle gissa på att Q1 2012 var väldigt svag.

Om vi då endast tar till hänsyn dessa siffror. 15 miljoner förra året, nu ser det nästan ut som de kan dubbla den för 2013 (very bullish). För 2014 vet vi ännu inte riktigt men kanske de kan öka 50% 2014 också. Så då ger det för 2014 en vinst på 45 miljoner? Det låter rimligt. Med ett p/e på 20 skulle det ge en värdering på 900 miljoner för 2014 års vinst (och en earnings-yield på 5%).

Nedan följer en bild på kursutvecklingen:Företaget värderas nu till 2,7 miljarder. Vilket är 3ggr min absoluta max kalkylering för 2014 års vinst. Så även om det går strålande de nästkommande 1,5 åren måste de hitta något sätt att tre dubbla vinsten på för att komma upp till en någorlunda rimlig värdering. Kommer det att hålla?
Eller har bubblan börjar spricka? En sak vet jag. Jag skulle aldrig köpa Arcam på de här nivåerna.