lördag 17 januari 2015

Ett år senare - Mr Green vs. Protector

Idag är det ett år sedan jag skrev inlägget: Inköp Protector och Mr Green. Då passar det bra med en uppföljning på hur det har gått så här långt. Inköpen gjordes på p/e 7 för Protector och p/e 19 för Mr Green. Mr Green har en snabbare tillväxttakt och en del "gömd" lönsamhet som gör p/e skillnaden något missvisande men ändå.

Resultatet efter ett år är:
Protector Försäkring: Från 19,6 NOK till 40,5 NOK. +106%. (p/e 7 räknades på en vinst på 2,8 NOK per aktie. Vinsten för 2013 var högre. Med samma beräkning idag hamnar p/e 2014E på runt 10.)

Mr Green: Från 39,4 SEK till 34,5 SEK. -12%. (p/e 19 räknades på en vinst på 2,1 kronor per aktie. Vinsten för 2013 var lägre. Med samma beräkning idag hamnar p/e 2014E på runt p/e 14)

Så vad är det som har hänt? För det första ska det konstateras att vinsten i båda bolagen ligger väsentligt högre för 2014 än för 2013. Protectors vinst kommer sannolikt landa på minst +25%, För Mr Green handlar det om minst +40%. Det som sedan har hänt är att multipel på Protector har ökat och den i Mr Greens fall har minskat. Det ska dock tilläggas att multipeln i Mr Green inte endast minskat p.g.a stigande underliggande lönsamhet och stillastående kurs utan p.g.a. den skattetvist de har med Österrike. Jag tycker det ändå är intressant att notera. Oavsett hur rätt du har med att vinsten stiger så avgör ingångsvärdet otroligt mycket. Det fanns helt enkelt inte en tillräcklig margin-of-safety vid p/e 19.   

måndag 12 januari 2015

Inköp Banknordik

Har köpt ytterligare 100 BankNordik-aktier för 105 DDK styck. Aktien gick i princip ner hela 2014 när resultatet gick uppåt och  nedskrivningarna minskade. I samband med q3-rapportes gjordes en översyn av lånen i banken varpå extra 7,9 miljoner i nedskrivningar togs, av totalt 22 miljoner, vilket fortfarande var 2 miljoner lägre än under q2-an. Det borde ge en högre sannolikhet för att inte lika mycket behöver tas i nedskrivningar i q4-an som förra året, vilket skulle leda till ett positiv resultat i q4-an. För helåret 2014 borde det innebära att vinsten landar på en bra bit över 10 ddk per aktie, vilket ger förväntat p/e på runt 9-10. Det tycker jag verkar billigt jämfört med andra banker.

torsdag 8 januari 2015

Tesco

Idag var dagen marknaden väntade på för Tesco. Dagen då nya VDn Dave Lewis skulle komma med åtgärdsprogram för att rädda Tesco undan förfall. Mycket matnyttigt har kommit och det är en raketsvärm av åtgärder som ska genomföras:


  • 43 olönsamma butiker ska stängas ner
  • Pausa och dra ner på byggnaden av nya butiker. Speciellt stora "ICA MAXI" typen.
  • Sälja av Tesco Broadband och en streaming tjänst (Blinkbox TV-streaming)
  • Dra ner overhead-personal med upp till 30%
  • Stänga ner ett av huvudkontoret i England (De har två. Ett för koncernen och ett för UK)
  • Siktar på att avveckla deras pensionsprogram (inte 100% insatt men antar att det är en version av tjänstepension som alla anställda fått ta del av).
  • Pausa med utdelning tills finanserna förbättras. 
  • Slå tillbaka i priskriget mot Aldo och Lidl genom att sänka priserna på en rad varor

Förutom åtgärdsprogrammet presenterades julförsäljningen som var mycket bättre än väntat. Försäljningen minskade med 0,5% jämfört med föregående år. Förväntat här var nog några procent nedåt. Sainsbury's har tidigare också bland annat rapporterat bättre än väntade försäljningssiffror, deras minskade med runt 1%.

Alla åtgärder verkar logiska och oavsett vad de gör är det ett viktigt steg för att återbygga förtroendet för Tesco på den finansiella marknaden. Som vanligt överregerar marknaden både i nedgång och uppgång. Idag stänger vi på runt 15% plus trots att princip ingenting ännu har hänt.

lördag 3 januari 2015

Årssammanställning 2014

2014 var något av ett mellanår med hög aktivitet i portföljen. Totalt sattes 70 000 kr in på olika aktiekonton och 25 000 kr amorterades på bolån. Totalavkastning landande på runt 15 000 kr vilket, med en viktad bas, ger en ökning på 8% för 2014. Underkänt med tanke på mitt mål på 20% per år och på SIXRX 16%.

Nedan följer utgående portföljsammanställning för 2014:

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
Mr Green SEK 500 7%
BankNordik      DDK           85 5%
Tesco GBP 2700 26%
Qbank SEK 8000 6%
Likvider SEK - 55%

Hittills i år är viktad totalavkastning: 8% (SIXRX: 16%) - Värdeökning 15 tkr
Värde på portfölj: 0,24 miljoner 

Den största kapitalmässiga ökningen stod Protector för tätt följt av Fortum. Största nedgångarna stod Mr Green, BankNordik och Qbank för.

Lägenhet
Eget kapital i lägenheten uppgår till runt 1,1 miljoner.