lördag 1 september 2018

Tillväxt, omvandling eller utdelning

Läste Peter Lynch's One Up On Wall Street för ett antal år sedan . Boken är mycket läsvärd i sin helhet, men det jag framförallt inspirerades av var kategoriseringen. I boken finns det sex kategorier, jag har kokat ner de till tre. De är tillväxt-, omvandlings- och utdelningsbolag.

Från min egen portfölj:
Tillväxt (35%):
Absolent
Bredband2
Lehto Group
Nilörngruppen

Omvandling (35%):
Apetit
Nordea
Skanska
TopDanmark
Tesco

Utdelning (30%):
Acando
Castellum
Handelsbanken
ICA
Sampo

Kortfattat är tillväxtbolag företag där vinsten eller försäljningen växer snabbt. De kostar vanligtvis mer än andra bolag och kan falla snabbt om tillväxten uteblir. Omvandling kan både vara "turn-arounds" där ett företag går tillfälligt dåligt av någon anledning, men kan också vara händelsestyrt, exempelvis en uppdelning av bolaget eller att bolaget går från att inte dela ut pengar till att dela ut pengar. Utdelning är för mig stabila bolag, som både idag och historiskt har visat på relativt hög utdelning. Jag föredrar utdelare som verkar inom industrier som jag tror ska vara "för evigt", exempelvis undviker jag telekombolag av den anledningen.

Att förstå att värderingen är olika är nyckeln. Tillväxtbolag kostar vanligtvis minst p/e 15-20, utdelningsbolag ska inte kosta mer än p/e 15 och för omvandlingsbolag är inte p/e-talet idag relevant utan vad det blir om några år.

Kategorierna är inte helt uteslutande utan i den bästa av värdar kan de passa i alla tre. Ett missförstått tillväxtbolag med en jättekassa är nog min dröminvestering. Bolagen kan även flytta mellan kategorierna. Exempelvis borde kanske TopDanmark flyttas ner till utdelningsbolagen nu, då övergången från "skandaler" och återköp, Sampos intåg och utdelning redan skett.

Tänk på det som ett bolag. Ett bra företag behöver en mix av tillväxtprojekt, några stabila kassakor och så några glömda problembarn som behöver fixas. Det är kombination som är viktig inte exakta fördelningen.

Hur gör ni själva? Lägger ni alla pengarna i en "optimal" kategori eller kör ni med fler kategorier?

fredag 29 juni 2018

Portföljsammanställning Q2 2018

Nedan följer utgående portföljsammanställning för första halvåret 2018:

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
AbsolentSEK44516%
AcandoSEK8002%
ApetitEUR802%
Bredband2SEK4500013%
CastellumSEK1604%
HandelsbankenSEK2004%
Lehto GroupEUR1002%
PolygieneSEK5001%
ICASEK1508%
NilörngruppenSEK2404%
SampoEUR807%
SkanskaSEK1204%
TopDanmarkDDK13510%
TescoGBp270016%
LikviderSEK-3%

Hittills i år är viktad totalavkastning: +17% (SIXRX: 3%, Avanza Zero: -2%) - Värdeökning 75 tkr. Värde på portfölj: 0,5 miljoner 

So far so good får man nog konstatera att förändringen av portföljstrategin har varit. I korthet går den ut på att vara fullinvesterad (likt en fond) och bestå av minst 15 innehav. För att bli fullinvesterad direkt valde jag att ta ut 100 tkr ur portföljen i början på året. 

Under första halvåret har Absolent (+60%), Tesco (+25%) och B2 (+25%) bidragit mest till portföljen.

De förändringar som skett sedan nyår är att H&M såldes av helt i slutet på januari. Innehavet uppgick under en tid till mitt största innehav, men efter försäljningssiffrorna i december började jag sälja av aktier. Bolag står inför större förändringar än vad jag först anade och efterföljande rapporter har bara förstärkt min bild av detta.

Andra förändringar är mindre minskningar i B2, TopDanmark, ICA och Sampo. De ska ses som justeringar för att öka antalet innehav i portföljen. Hittills kan jag konstatera att det inte varit lyckat (de jag sålt har gått upp och de jag köpt har gått ner), men det är allt för tidigt att säga.

Nya innehav är Handelsbanken, Lehto Group och Polygiene. För Polygiene finns vidare läsning på aktiefokus. Analysen för Handelsbanken är att både banken och svensk bank i stort har gått ner under en tid, trots att intäkterna faktiskt inte minskat. Bolånen fortsätter att öka samtidigt som bankerna handlas med direktavkastning på 7-8%. Handelsbanken har ett starkt varumärke och lokal närvaro. Så det blev lite för billigt att låta bli även fast jag köper att handelsbanken kanske inte är bäst på IT och att det finns en risk för kreditförluster i Sverige framöver. 

Är helt klart nöjd efter första halvåret även fast jag förväntar mig en lugnare takt framöver. Hur har det gått för er?

söndag 18 mars 2018

Att hitta en vinnare

När värderingar på börsen är höga är det lätt att bli passiv och en smula apatisk inför utmaningen att hitta nya bolag till portföljen. Det är dock ett feltänk som kan stå dig dyrt i längden. För i längden avgör nämligen inte vilket pris du betalade för aktien (om inte absurt dyrt bör väl tilläggas), utan att bolaget som du köpte fortsätta att växa. 

För egen del försöker jag alltid utvärdera en aktier enligt följande tre kriterier: 

1. Utdelning
2. Tillväxt
3. Risker

Det finns inget givet svar på att det ena kriteriet är viktigare än det andra, utan det är en mix. Ett bolag med låg "risk" i sin verksamhet kan vara värd att investera i trots att bolaget har låg tillväxt. Men, förenklat bör nog åtminstone två av kriterierna vara bra. Och, som alltid ligger sporten och utmaningen i detaljerna.

Utdelning först. Att få pengar från en aktie hjälper dig att vara långsiktig. Den ger dig även en bild över hur mycket pengar verksamheten faktiskt skapar. När ett bolag kan dela ut en rejäl slant samtidigt som det växer tyder på styrka. Antingen är produkten ett måste inom den branschen, eller så är tjänsten helt outbytbar.

Tillväxt sedan. 1 svensk krona från 1968 är idag värd över 11 kr, metallpriset alltså. Men, 1 krona placerat i en inflationsskyddad tillgång, skulle varit värd ca 6 kr. Oavsett vilken du valde hade du förstått kraften i ränta-på-ränta. Samma sak gäller för tillväxt. Det räcker egentligen med att något växer med någon procent över inflationen, att det växer uthålligt, är vad som spelar roll.

Risker. Det finns alltid oväntade saker som uppkommer, därför är det bra att försöka filtrera bort de risker du faktiskt kan se. Hög skuldsättning är en sådan. En annan är inkomstben. Exempelvis ett produktbolag som bara säljer en produkt till en bransch. Att verka inom bransch som är reglerad är en annan viktig risk att ibland undvika. Allting som kan innebär en nyemission eller slå hårt mot intjäningen eller för den delen kan innebära en stor kostnadsökning, är en risk. Att kursen hoppar upp och ner är en möjlighet, inte en risk ... 

Utdelning, tillväxt och risker. Enkelt att komma ihåg och gå igenom innan du köper en ny aktie. Att bara tänka igenom de här kriterierna tycker jag hjälper för mig iallafall. Och, de går att göra oavsett vad värderingen är ... eller vad säger ni?