måndag 24 oktober 2016

Makrostatistik - Ris eller Ros?

Jag läser en del makrostatistik och allehanda ekonomiska rapporter som exempelvis Riksbanken, SCB, Konjunkturinstitutet och även en del amerikanska rapporter. Det som slår mig mest är att de faktiskt är usla indikatorer på om börsen eller sektorer som helhet ska prestera. Men, de hindrar mig samtidigt från att investera mot en del sektorer.

Ett sånt exempel är direkt exponering mot svenska fastighetssektorn och även indirekt, genom banker. Anledningen är att (1) den real-räntenedgång som har skett sedan 1990-talet borde ha närmat sig vägs ände och (2) det finns en stark politisk vilja att ”stanna upp” prisuppgången. Att skuldsättningen hos Svenska hushåll är rekordstor är givetvis framförallt en effekt av real-räntenedgången. Mot detta finns att (3) befolkning har ökat i större utsträckning än vad det byggs bostäder sedan i början av 90-talet och att (4a) det finns bygghinder i form av dålig produktivitet i byggsektorn samt (4b) uppsjö av regleringar och brister i marktilldelning som gör nybyggnation långsamt.

Det är egentligt rätt svårt att veta vilken av faktorerna som är starkast eller när den ena får övertag över den andra. Och, när man läser den ena varningsrapporten efter den andra är det svårt att veta vad man ska tro på.  


Det sättet jag hanterar osäkerheten i makrostatistiken är att hålla mig borta. Om det är rätt eller fel återstår att se om några år. Hur gör ni? Är ni slavar under statistiken eller viftar ni helt bort den och bara fokuserar på de underliggande siffrorna, hur bolagen presterar just nu? 

tisdag 18 oktober 2016

Inköp Nilörngruppen och ICA, sålt Novotek

Har sålt mitt innehav i Novotek och istället fördelat det på Nilörngruppen och ICA. Nilörngruppen, som ägamintid har lyft fram, går verkligen som tåget med en nära dubbling av Q3-resultatet från föregående år. Samtidigt värderas aktien, trots uppgång, till runt p/e 14 för helåret 2016. Det känns alltid surt att köpa något dyrt, men tvingande mig själv att köpa lite aktier. Är inte helt övertygad om att etiketter har någon vidare "moat", men bolaget verkar uppenbarligen ha träffat rätt i sitt erbjudande för tillfället och jag ser ingen anledning till att det ska förändras inom det närmaste halvåret. Med tanke på det starka resultatet lär de även höja utdelningen nästa år, vilket kommer driva upp kursen ytterligare. 

Jag passade även på att öka något i ICA som fallit tillbaka från nära ATH efter Q2-rapporten. Jag räknar med att de kan leverera ett resultat på strax över 17 kr per aktie, vilket gör att den vid runt 270 kr handlas till p/e 16. Inte super billigt, men väl värt ett köp. 

Novotek har jag sålt då det (1) bolaget är för litet (under 500 miljoner i market cap) och (2) det är ändå en rätt konjunkturkänslig verksamhet samt (3) de säljer mot industrin i Sverige, som är på nedåtgående. Med det sagt, de har fortsatt en stark kassa och Q2-resultatet var det inget fel på. Värderingsmässigt ligger de dock runt p/e 14, vilket är samma som Nilörngruppen, som växer kraftigt och är exponerad mot konsumentmarknaden. 

söndag 2 oktober 2016

Portföljsammanställning Q3 2016

Nedan följer en portföljsammanställning för tredje kvartalet 2016:

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
Novotek SEK 600 3%
Avega SEK 1000 6%
NGS Group SEK 360 16%
RailCare SEK 325 10%
H&M SEK 160 10%
Nolato SEK 120 8%
Tesco GBp 2700 14%
ICA SEK 70 5%
Indexfonder SEK 36 3%
Likvider SEK - 23%

Hittills i år är viktad totalavkastning: +10% (SIXRX: 9%, Avanza Zero: 3%) - Värdeökning 30 tkr
Värde på portfölj: 0,38 miljoner 

Under tredjekvartalet har jag minskat mitt innehav i RailCare samt tagit in Novotek, Avega och ICA som nya innehav. Insatt belopp under kvartalet är 20 000 kr. Amorterat är 0 kr. Erhållen utdelning uppgick till 0 kr. 

Valde att minska något på RailCare eftersom årets resultat kommer att skadas pga det oerhört svaga Q2-resultatet och att det finns risk att Q3 är svagt pga försvagad pund. Kanske något kortsiktigt, men insåg att jag återigen gått in en aning för stort och för snabbt i ett bolag. Nuvarande innehav är jag bekväm att behålla långsiktigt.   

Den relativt stillastående resultatet under kvartalet beror till stor del på att NGS kom med en svag Q2-rapport. Jag har dock valt att inte ändra mitt innehav där något utan tror fortsatt på att de kommer öka både vinst och omsättning de närmaste åren.