torsdag 31 mars 2016

Portföljsammanställning Q1 2016

Nedan följer en portföljsammanställning för första kvartalet 2016:

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
NGS Group SEK 460 25%
RailCare SEK 200 7%
H&M SEK 40 3%
Havyard NOK 1961 2%
Tesco GBp 2700 20%
Likvider SEK - 43%

Hittills i år är viktad totalavkastning: +4% (SIXRX: -0,25%) - Värdeökning 13 tkr
Värde på portfölj: 0,31 miljoner 

Under första kvartalet har jag köpt RailCare och H&M samt ökat något i NGS Group. Insatt belopp under kvartalet är 10 000 kr. Amorterat är 25 000 kr. Erhållen utdelning (efter skatt) uppgick till 0 kr. 

Har minskat ner likviden något, men har fortfarande en stor del redo i väntan på en större korrektion. Havyard, vilket är mitt största/minsta sorgebarn har fortsatt ner i källaren. Bolaget värderas långt under eget kapital och under nettokassan, men likviditeten i aktien är urusel. Påfrestande att se på, men ingenting att göra. Inväntar nästkommande rapport. Kommer sälja ifall det utlyses någon oväntad nyemission (=jag tolkat allting helt felaktigt) eller ifall verksamheten verkligen kollapsar.  Omsättningen var runt 1,7 miljarder NOK förra året och bolaget handlas nu till en kurs som värderar bolaget till 70 miljoner!! 

RailCare har jag skrivit om här ifall någon är intresserad. Kan tänka mig att öka i bolaget, men inväntar Q1:an innan jag eventuellt köper något mer. 

Tesco fortsätter på sin turn-around. Inga klagomål från mig, tror nog att de inom några har fått ordning på verksamheten igen. Mat kommer människor fortsatt att köpa oavsett brexit. Dessutom lär bolaget automatiskt visa på tillväxt igen när inflationen väl tar sig över nollan igen. Lidl ger jag inte mycket för heller.        

Nya investeringskriterier

Lovade i höstas att jag skulle återkomma med nya investeringskriterier. Jag har tidigare följt någon sorts blandning av Graham och Lynch när jag tittar på investeringar (även fast det kanske inte alltid har framgått här).

Det jag tänkte nu är att förändra investeringskriterierna en aning och från och med nu använda det nya ramverket när jag berättar om nya investeringar eller bolag jag tittar på.

Det jag tänkte dela upp det på är:
Affärsmodell: Den viktigaste kategorin. Här letar jag efter:
a) Produkter/tjänster som jag mer eller mindre vet kommer efterfrågas även om 20 år.
b) Redovisat positivt resultat (senaste 10 åren)
c) Helst konjunkturoberoende intjäning
d) Tillväxt

Balansräkning/storlek: 
a) Helst mer eller mindre skuldfritt. (Återkommer om jag ska införa ett mått)
b) Ej mindre än 300 miljoner i market cap 

Utdelning:
a) Ger minst 3% i direktavkastning
b) Delar inte ut mer än redovisad vinst

Värdering:
a) Aldrig över p/e 25
b*) Beroende på tillväxttal och alla ovan givna kriterier mellan p/e 5-25.

Värderingen är det jag tycker är svårast. Vad är egentligt rätt pris att betala för ett bolag? Är H&M värt p/e 23, men NGS endast p/e 10, trots att de växer i samma takt? Eller föreligger det en felprissättning alt. en permanent storlekspremie? Lämnar frågan lite öppen för senare definition.

Kriterierna är rätt basic och flera är utan kvantifierade mål. Jag tror ändå att de kommer hjälpa mig fatta mer strukturerade köp. Återkommer med en genomgång av mina befintliga innehav.

lördag 12 mars 2016

Vad kan man lära sig av en dålig investering?

Jag följer en del ekonomi- och aktiebloggar med varierande kvalité och analysförmåga. En sådan blogg som tillhör skaran som gör ett grundligt arbete är Aktiefokus. Det betyder att jag även har följt turerna och läst analyserna av Vardia. För att göra en lång historia kort kom bloggen fram till att Vardia var köpvärt och vidhöll detta i nästan 2 år, detta trots att både bolaget och aktiekursen gick åt fel håll. Vilka lärdomar han drar ska bli intressant att följa. 

För egen del har jag gjort två riktigt dåliga investeringar de senaste åren: Qbank och Havyard.

Qbankdebaklet kan ni läsa om här (Slutsats efteråt var att inte gå in i mindre bolag än 500 miljoner i market cap, det har jag dock justerat något till att istället bli 300 miljoner i market cap! - Få se om det håller ...).

Havyard är inte riktigt avslutat ännu utan är lite av dagens ämne. Frågorna jag ställer mig själv är: Bör jag sälja? Borde jag ha sålt tidigare? Borde jag någonsin ha gått in? Jag ligger närmare 70% minus på investeringen ...

En lärdom jag dragit av investeringen hittills är att jag inte ska pyssla med balansräkningsinvesteringar (asset plays) utan istället endast med resultaträkninginvesteringar (med vissa krav på balansräkningen) istället. Anledningen är att jag som investerare är värdetagare. Vad jag menar med det är att jag inte har kapital nog att kunna driva förändringar i bolaget. Havyard borde likvideras och pengarna borde delas ut till aktieägarna, men jag har ingen möjlighet att driva bolaget i den riktning, utan tvingas istället sitta vid sidlinjen och se min investering förminskas.

Rent balansräkningsmässigt är Havyard fortfarande köpvärt, den handlas långt under eget kapital och med en stor nettokassa. De delar dock inte ut några pengar och gjorde en förlust under Q4:an. Framöver ser det väl lite bättre ut, men jag har egentligen ingen lust att sitta och äga den här typen av bolag. Ska jag sälja? Än så länge tycker jag värdet finns där och jag vill gärna vänta och se hur Q1:an och kanske Q2:an faller ut, men jag tycker det är svårt situation.   

Någon som har något gott råd? Känner mig villrådig. Rapporter från bolaget hittar ni här

söndag 6 mars 2016

Analys - Railcare del2

Jag tänkte utöka analysen av Railcare något i mitt följande inlägg. Jag har gått igenom anslagen till trafikverket de senaste åren och sammanställt de i en graf nedan:

Källa: ESV, Regleringsbrev Trafikverket 2013-2016

Som framgår av grafen ökar anslaget för den del som Trafikverket själva disponerar med runt 8% 2016 jämfört med 2015, och järnvägsunderhållsdelen ökar med runt 20%. Det behöver inte per definition innebära att Railcares omsättning kommer att gå upp 8 eller för den del 20%, men jag tycker ändå att det ger en fingervisning om att efterfrågan på deras tjänster sannolikt kommer att gå upp i år då Sverige står för ungefär 50% av omsättningen. VD har nog skäl att vara positiv.

torsdag 3 mars 2016

Analys - Railcare

Tänkte jag skulle kolla på lite nya bolag. Först ut är Railcare. Noterat på aktietorget och med ett börsvärde på strax över 400 miljoner.

Om bolaget
Railcare erbjuder tjänster inom järnvägsunderhåll, specialtransporter på järnväg och maskinförsäljning. Deras verksamhet finns i fyra länder: Sverige, England, Norge och Danmark, där Sverige och England är dominerande.

För att förklara lite mer konkret vad de gör så sysslar de med att (1) lägga in nya trummor under järnvägen (för dränering), (2) snö och lövröjning, (3) renoverar elkablar och sedan så (4) hyr de ut lok, renoverar lok, samt kör vissa specialtransporter.

Den underliggande efterfrågan i Sverige åtminstone, bedömer jag som ökande, mer underhåll behövs och politiker har börjat allokera resurser till problemet. I England är det mer svårbedömt, men jag antar att en liknande problematik nog finns där med eftersatt underhåll.

Bolaget befinner sig i en expansionsfas där de bland annat utökat antalet Railvacs (underhållningståg) under hela 2015 i England och etablerat nytt kontor och anställt mer personal där. Ytterligare en Railvac (totalt då 6) ska levereras och driftsättas under året (de kör 4 av 5 nu, en är i reserv). Tidigare v-vd är sedan mitten av 2014 ny vd för bolaget. Den gamle vdn Ulf  Marklund och grundaren är numera v-vd.  

Ekonomin
Railcare omsatte runt 300 miljoner 2015, vilket var oförändrat från 2014. Det ska dock påpekas att de hade ett stort stopp i England under nov/dec då allting stod stilla, vilket har dragit ner omsättningen och resultatet för helåret 2015. Underliggande tillväxt bedömer jag ligger mellan 5-15% för 2015, Remiums prognos ligger på en tillväxt på 20% mellan 2015 till 2016. Alltså en förväntad omsättning på runt 330-360 miljoner för 2016.  

Resultatmässigt har de gjort ett positivt resultat sedan 2012, då de verkar ha fått ordningen på verksamheten. Ifall vi marginalmässigt tar 2014 som ett "normalår" landar rörelsemarginalen runt 18-19% och ett ROE på runt 40%! Railcare har dock en del leasingavtal som dopar ROE en del. Helt klart godkänd lönsamhet ändå. Ifall vi tittar på 2015 var resultatet halva det som för 2014, trots ungefär samma omsättning. Viss kostnad hade de säkert för stoppet, men jag tolkar snarare detta i likhet med vad vd:n förmedlar i sin Q4 presentation att bolaget satsat på expansion under året. Ett exempel är att personalkostnaderna har ökat med runt 32% mellan 2014 till 2015.

Skuldsättningsmässigt ligger de ganska högt i förhållande till eget kapital (2,3 ggr), men räntekostnaderna i förhållande till den totala skulden (borträknat skatteskulden) ger en ränta på 2,7%. En stor del förklaras av den leasingskuld på runt 95 miljoner (2014 årsredovisning) som blåser upp skulden. Oavsett så ligger räntetäckningsgraden på 4,8 ggr för 2015 och på 8 ggr för 2014, helt klart godkänt.

Värdering      
En normal intjäning ligger nog någonstans för 2016 på runt 40-50 miljoner efter skatt. Givet att det finns en konvertibelskuld som sannolikt kommer ge en utspädning på 9% (i början av 2017) ger ett börsvärde på 430 miljoner (98 kronor per aktie) ett p/e-tal på mellan 9,5-12 för helåret 2016.

Slutsats   
Tycker det ser lovande ut. En stor osäkerhet är ju dock hur upphandlingar och liknande sker på järnvägsunderhåll, har ingen koll på det. Något som har det? Annars skulle jag säga att det ser köpvärt ut givet att bolaget kan leverera tillväxt framöver.

För mer läsningen kan jag tipsa om en kortare intervjun med vd angående Q4-rapporten: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uia2jT5GdZA 
 

onsdag 2 mars 2016

Inköp - NGS Group

Jag har ökat upp i NGS Group och äger nu 460 aktier i bolaget.

För ungefär två veckor sedan annonserade bolaget en breddning av verksamheten när de förvärvade bolaget Human Capital (uthyrning av ekonomipersonal). Human Capital omsatte preliminärt för 2015 73 miljoner kronor och gjorde en vinst på runt 10 miljoner efter skatt. Förvärvet gjordes till 50-70 miljoner (varav 20 miljoner finansierades genom en nyemission). 50 miljoner betalas nu och resterade 20 miljoner, givet att vissa parametrar uppfylls.

NGS Group omsatte före förvärvet 535 miljoner kronor (490 miljoner, 2014, +9% organisk tillväxt) och gjorde en vinst på runt 28 miljoner efter skatt (kostnader för framtida listbyte belastade Q4:an med 3,5 miljoner). Ifall vi skulle räkna bort listbyte-kostnaderna motsvarar det ungefär 2,7 miljoner efter skatt (3,5*0,78).

Totalt blir alltså resultatet för den nya koncernen runt 41 miljoner (på ett normalt rullande år, listbyte-kostnader borträknade). Antalet aktier efter förvärvet (en nyemission genomfördes) är 2 255 717 st. Ifall vi slår samman de siffrorna motsvarar det ett resultat efter skatt på 18,2 kronor per aktie!

Så vid en kurs på runt 160 handlas aktien till ett p/e på 8,8 på 2015 års siffror. Billigt tyckte jag och köpte fler aktier.