söndag 31 december 2017

Årssammanställning 2017

2017 var året då en ny portföljstrategi kom på plats. Efter att ha börjat året med en stor kassa, investerades sedan merparten upp, många nya innehav tog plats, vissa har gått bättre än andra. Totalt har 79 000 kr satts in och en fond skapats. Totalavkastning landande på plus 35 000 kr, vilket ger en ökning på 8% för helåret. Detta är strax under SIXRX på 10%, och klart under mitt absoluta mål på 20% per år (puh vilket mål jag satt...).

Sämst bland mina innehav har H&M utvecklas. I mitten av året ökade jag upp till strax över 16% av portföljen. Efter de usla försäljningssiffrorna i december valde jag att nära inpå halvera mitt innehav. Vi får trots det hoppas att H&Ms problem inte är permanenta.

Tre lyckoträffar har dock också inträffat under året. Först var Avega som köptes upp ungefär 100% över min inköpskurs, i början av året använda jag kassa för att köpa mitt innehav i TopDanmark som stigit närmare 50% sedan dess. Även Bredband2 tillkom under hösten har sedan dess stigit rejält och är upp 20% sedan inköp.

Fondportföljen började året med en stor kassa, på ungefär 45% av värdet som efter en ny portföljstrategi (läs mer här), har minskats ner till 21%. Grundtanken är att göra en stängd fond av min portfölj, så inga ny insättningar kommer till nu. Sedan har jag satt 15 bolag som minimum och 20% som max på kontanter.

Under året har NGS Group och Railcare sålts av. Avega köptes upp. Ganska många nya bolag har tillkommit; Absolent, Acando, Apetit, Bredband2, Castellum, Sampo och Skanska. Jag har även ökat upp i ICA, H&M och Nilörngruppen. Totalt antal bolag uppgår till 12 st.

Nedan följer utgående portföljsammanställning för 2017:

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
AbsolentSEK2866%
AcandoSEK4002%
ApetitEUR802%
Bredband2SEK5000011%
CastellumSEK1604%
H&MSEK2508%
ICASEK1659%
NilörngruppenSEK2403%
SampoEUR1008%
SkanskaSEK552%
TopDanmarkDDK16511%
TescoGBp270012%
LikviderSEK-21%

Hittills i år är viktad totalavkastning: +8% (SIXRX: 10%, Avanza Zero: 8%) - Värdeökning 35 tkr. Värde på portfölj: 0,53 miljoner