måndag 24 april 2017

Lansering av fond

Presenterade för någon månad sedan idén om att fondifera en del av min portfölj för att få en mer konsekvent investeringsstrategi.

Läs gärna tidigare inlägg:
http://breakingbucks.blogspot.se/2017/03/fondering-vidare-resonemang.html
http://breakingbucks.blogspot.se/2017/03/en-fonds-styrka-och-svaghet.html

Det jag nu beslutat är att lansera en fond. Storleken ska vara på 500 000 kr, d.v.s. något mer än vad jag har i portföljen för tillfället och att den ska lanseras vid nyår 2017/2018. Reglerna för fonden ska vara att den minst ska bestå av 15 innehav och att andelen kontanter aldrig får överstiga 20 procent. Fonden får endast investerade i aktier och på noterade marknader i västvärlden. Både 2017 och 2018 ska ses som en övergångsperiod och reglerna börjar gälla skarpt i slutet på 2018. Avkastningsmålet på fonden är satt till 12 procent per år i genomsnitt.

Resterande nysparande när väl fonden är stängd ska allokeras till 100% in i indexfonder. Ifall inget oförutsett inträffar kommer fonden att stängas för insättningen vid nyår 2017/2018.

Detta kommer givetvis att innebära en del större förändringar och jag har redan börjat genomföra en del. Exempelvis har jag som en konsekvens av mitt beslut köpt tillbaka Nilörngruppen. Antalet innehav uppgår därför till sju i dagsläget.

Vad tror ni om förändringen? Är jag knäpp eller tänker jag rätt?

onsdag 19 april 2017

Försäljningsanalys H&M

Jag har tagit och djupdykt ner i de senaste försäljningssiffrorna från H&M, nämligen de för första kvartalet 2017. Det som har börjat hända som pågått ett tag är att de största marknaderna Tyskland, USA, UK och Frankrike har saktat ner väsentligt. Exempelvis var bara Tysklands negativa bidrag nästan 1% i mindre försäljning jämfört med tidigare år.

Det som dock växer och som växer kraftigt är Kina och Indien m.fl. asiatiska länder. Nedan ser vi fördelningen från de topp 8 bidragsgivarna:

Två saker man kan slås av är att dels finns det ett par riktigt stora marknader som Kina, Japan, Indien, Sydkorea som fortsatt växer kraftigt. Kina växte med runt 20%, Indien med över 200%, Japan med runt 20% och Sydkorea med runt 30%. Och dels ser man hur spridd försäljningen är. Det är svårt att peka på en enskild marknad där försäljningsökningen kommer ifrån utan det finns väldiga många källor. Många bäckar små... Men, jag tycker det är glädjande att se att Japan och Sydkorea, som är väldiga mogna klädmarknader, växer så pass snabbt. 

Ifall vi vänder på steken och tittar på de största negativa bidragsgivarna ser vi att Tyskland och Holland är dominerande. 


Totalt finns det 10 marknader som H&Ms försäljning minskar i, där Tyskland och Holland står för ungefär trefjärdedelar. Ifall man ska vara en olycksfågel påpekar man att det är ytterst mogna marknader och e-handelsvänliga länder som försäljningen minskar i. Och även ifall inte försäljningen i USA minskade har den kraftigt stannat in så det är bara en tidsfråga innan den minskar också. 

Att försäljningsminskningen endast skulle bero på e-handel köper jag inte då vi exempelvis bara för något år sedan kunde se tillväxttal på över 20% i de här länderna där nu försäljningen minskar. Snarare är mode en flyktig fågel som ibland kan vara svårt att fånga. Men, visst är det något illavarslande att de största marknaderna verkar ha slutat att växa när samtidigt Zalando växer med runt 20%. 

Tillväxtpotential framåt? H&M finns nu i 52 länder, ifall vi bortser från franchise. Totalt finns det väl runt 200 länder i världen, så det finns gott om plats att växa på. Största "u-land" förutom Kina och Ryssland är Turkiet och Mexiko som befinner sig på plats 22 och 23 i försäljningsstatistiken. Det går ungefär 16 Mexiko på ett Tyskland så det vill till att de får till de stora asiatiska länderna för att försäljningen inte ska ta styrkt om Tyskland ska fortsatt minska.

Slutligen, jag tycker fortsatt det finns tillväxtpotential i H&M även fast case:et för min del är att de ska få upp marginalerna igen, vilket jag tror kommer ske när de drar ner på investeringarna och då de får lite valutamedvind igen (när det nu händer...).

tisdag 11 april 2017

Inköp Topdanmark

Eftersom jag inte vill vara sämre än Lundaluppen och Kenny på Aktiefokus har jag också köpt en position i det danska försäkringsbolaget Topdanmark. Läs gärna lundaluppens analys om bolaget.

Det jag kan tillägga är att jag tror att värderingen på runt p/e 10-11 för fjolårets vinst även beror på de relativt låga prognoser som bolaget själva gör för 2017. De räknar med ett rörelseresultat på 900 - 1000 miljoner DDK, mot fjolårets runt 1500. En anledning som de anger är lägre avkastning på portföljen. Om de tryckt ner prognosen med anledning av ägarstriden lämnar jag osagt.

Oavsett tycker jag caset är bra, dvs att de snart kommer implementera utdelning som kommer ligga någonstans över 5% samtidigt som det är ett väldigt stabilt bolag med stark balansräkning och god intjäning. Värderingen, givet bolagets egna prognoser, skulle ligga någonstans runt p/e 15. Inte jättebilligt givet att bolaget inte växer nämnvärt, men väl en stabil kassako. Avkastning på eget kapital är dock fenomenalt och ligger runt 30 procent.

Totalt blev ett köp i två omgångar motsvarande runt 7 procent av portföljen.

fredag 7 april 2017

Minimikrav på diversifiering?

En sak som funderar mycket på är allokering mellan mina innehav och på innehav jag sålt. Det jag ibland kan slås av är att de innehav som är mindre går bättre än mina större innehav och att innehav jag sålt går bättre än de jag behållit. Det beror ju i någon mån på att jag har haft fel. Det betyder också att jag har en metod för att hitta bolag som går bra, men att jag kanske allokerar något felaktigt. 

För att komma tillrätta med detta funderar jag dels på att införa någon typ av standardstorlek på en investering. Det kommer inte vara helt lätt då jag historiskt investerat mindre i bolag som jag ansett varit mer riskabla och bara för att de har gått upp mer betyder det ju inte per definition att investering inte var riskfylld. Bara att investeringarna i en uppåtgående marknad gått bra. 

En annan fundering jag har är om jag borde införa ett minimikrav på diversifiering i portföljen. Det finns lite olika skolor men miniminivåerna går ungefär vid 15-20 bolag. Ifall vi tittar runt lite bland duktiga bloggar så har vi Lundaluppen på 12 innehav (ifall vi räknar "illikvida" som ett), miljonär innan 30 har 19 (ifall vi räknar med preffar), snåljåpen har runt 15-20 (uppskattning baserat på gamla inlägg). Samtidigt har det länkas om att ett allt för stor diversifiering är onödig. Själv har jag för tillfället 5 innehav. Hur många innehav har ni i er portfölj? Och tycker ni det är värt att införa minimiregler på antalet bolag, exempelvis på runt 10?

lördag 1 april 2017

Portföljsammanställning Q1 2017

Nedan följer en portföljsammanställning för första kvartalet 2017:

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
Avega SEK 1000 6%
NGS Group SEK 170 8%
H&M SEK 210 12%
Tesco GBp 2700 14%
ICA SEK 100 7%
Likvider SEK - 53%

Hittills i år är viktad totalavkastning: +0% (SIXRX: 6%, Avanza Zero: 6%) - Värdeökning 0 tkr. Värde på portfölj: 0,41 miljoner 

Under första kvartalet har jag helt sålt av mitt innehav i RailCare och Nilörngruppen samt ökat något i H&M. Jag har även sålt av något i NGS och ICA. Insatt belopp under kvartalet är 0 kr. Amorterat är 30 000 kr. Erhållen utdelning uppgick till 0 kr. 

Jag är fortfarande rätt så negativ inställd till värderingen på börsen och är rädd för börsfall inom det närmaste året. Detta reflekteras i en hög grad likvider och i mitt tyckte defensiva innehav. Den största värdemässiga förändringen under kvartalet stod Tesco för som minskade med närmare 6 tkr, även H&M har minskat med närmare 4 tkr. Alla andra innehav har gått upp, vilket kombinerat resulterat i ett nollresultat. Självklart inte nöjd, men går förhoppningsvis bättre under andra kvartalet.