onsdag 30 november 2016

Värdering och prognos innehav

Var länge sedan jag gick igenom mina innehav ur ett värderings- och prognosperspektiv. Egentligen tycker jag värdering är rätt vanskligt. Olika bolag har olika nivåer, om man så vill, på vad som är ett rimligt p/e-tal. Och i slutänden är det inte vilket p/e-tal du köper ett bolag för som spelar roll, utan att tillväxten som motiverade p/e-talet förblir eller förbättras. Att köpa H&M för p/e 15 kan vara billigare än att köpa Avega för p/e 10, förutsatt att H&M fortsätter att växa 5-10% per år och Avega inte gör det. Därför är det lätt att suboptimera portföljen utifrån värdering.

Hur som är kommer en genomgång av mina innehav samt egna prognoser framåt. Hoppas de ger er hjälp på vägen att fatta egna investeringsbeslut.

Bolag
Kurs   
VPA 16e  
p/e 16e  
VPA kort sikt  
VPA lång sikt 
Utdelning 16e
Avega 22,4 1,7 13 + + +
NGS Group 188 15,5 12 ++ + +
RailCare 132 10 13 ++ ++ 0
H&M 268 11 24 - + 0
Nolato 256 12,6 20 - + 0
Tesco 209 8 26 + ++ 0
ICA 275 18 15 + + +
Novo Nordisk 234 15 16 + + 0

++ = 5-10% tillväxt, + = 0-5% tillväxt. På utdelning betyder det endast att jag tror de kommer höja utdelningen. 0:a betyder att den förblir samma som föregående år.

onsdag 23 november 2016

Likviditetsreserv

Idag släppte Riksbanken sin kvartalsvisa rapport för Finansiell stabilitet. Läs den gärna för ett få en makro och sparöverblick av Sverige. 

Rubriken på rapporten lyder "Banker och hushåll behöver öka sin motståndskraft" och i den framkommer att hushåll med en skuldkvot över 600 procent (d.v.s. bland annat jag), vanligtvis har ett för lågt innehav av likvida tillgångar. Vidare lyfts fram det fram i ett annat ämne att bankerna bör ha ett bruttosoliditetskrav på 5%, 2018, d.v.s. den mängd eget kapital de bör hålla i förhållande till deras totala utlåning.

Jag vill inte vara sämre själv och har därför beslutat att hålla 5% av min utestående bostadsskuld i kontanter, vilket i nuläget skulle motsvara ungefär 20-25% av min aktieportfölj. 100 tkr blir det faktiska minimibeloppet och istället för 2018 vill jag att det ska vara infört senast våren 2017. Vid eventuell kraftig nedgång på börsen ska jag dock kunna få använda likviditetsreserven för opportunistiska köp, men 100 tkr ska agera som ett ankare framöver.

Hur ser det ut för er? Håller ni en kriskassa redo? Eller ligger ni alltid 100% investerade?  

måndag 21 november 2016

Att lära sig ta en nedgång

Jag tror alla som handlar med aktier någon gång har tänkt tanken, "varför sålde jag inte?". Tanken brukar leta sig fram i samband med magont och allmän oroskänsla som följer vid en börsnedgång eller en "dålig" rapport eller nyhet. Det är heller inte ovanligt att tanken dyker upp precis efter du har sett portföljen på All Time High och mer eller mindre känt dig som en expert i stockpicking.

Då är det lätt att glömma att du inte äger en aktie - du äger en del av en verksamhet, vars dagliga drift INTE avspeglas i den dagliga aktiehandeln. Det är förväntningar om den dagliga driften som avspeglas i aktiekursen. Och, de fluktuerar med en väldig fart, upp och ner.

Därför är det viktigt att lära sig ta en nedgång och på samma sätt sluta bry sig om dagligt depåvärde. Det är givetvis lättare sagt än gjort.

En sak som jag själv försöker förbättra är att endast gå in i bolag där jag kan ta en nedgång utan att behöva bry mig om hur aktiekursen går. Att exempelvis köpa aktier i ett högbelånat fastighetsbolag eller finansinstitut är upplagt för nervkramande och sömnlösa nätter. För hur agerar du när kursen börjar vika? Kanske vet marknaden något som inte jag vet? Måste de kanske göra en nyemission? Har de åkt på stora kapitalförluster? etc.

Samma sak gäller för bolag med hög konjunkturkänsligt utan en väldigt stark balansräkning eller med produkter som är lätt utbytbara.

Så vad vill jag säga med det här inlägget? Bara egentligen att du ska vara trygg med det bolaget du investerar i. Om du är trygg med investeringen i grunden är det lättare att stå pall när det blåser storm och värderingen på din investering går ner i vindlande fart. Då kan du istället se tillfällen och det psykologiska med värdeminskningen vänds till ett tillfälle för lysande affärer.

torsdag 17 november 2016

Högkonjunktur nästa?

Har fått känslan att en hel del makrostatistik fallit in bättre än väntat. Vi ser kraftigt ökat bostadsbyggande både i Sverige och i USA, arbetslösheten minskar i stadig takt och inflationen har börjat att så sakteligen röra sig uppåt. Är vi kanske på väg in i en sista urblåsning på börsen nu? Vem vet, klart är att det låga ränteläget är vad som hållit uppe värderingen trots Brexit och Trumps oväntade valseger.

Själv funderar jag mest på hur mycket likvider som är rimligt att hålla långsiktigt? Just nu ligger de på relativt låga 15% ungefär. Kanske är en lagom nivå? Eller låter ni den fluktuera likt gamle Graham föreslår mellan 25% till 75%?