fredag 31 mars 2017

Hennes och Mauritz - Q1-rapport

Lundaluppen skrev igår ett inlägg om Q1-rapporten från H&M som är läsvärt. Börja där.

Jag tänker inte återge resultat och dyl. utan mer resonera kring värdering och underliggande resultat.

Det H&M har emot sig är att de faktiskt är värderade runt p/e 20 i runda slängar (på fjolårets resultat). En sån värdering kräver att de växer eller att man har hopp om att de ska växa i framtiden. Samtidigt ska man komma ihåg att p/e 20 betyder att du äger något som avkastar 5% per år. Och, om de bara lyckas hålla den nivån har du dubblat pengarna efter 20 år, eller runt 15 år om de delar ut ungefär hela vinsten och du återinvesterar den.

Bortsett från värderingen tycker jag det är löjligt att påstå att H&M:s underliggande affärsmodell inte fungerar längre. De har ju haft en omsättningstillväxt på ett par hundra procent de senaste åren, det är mer än många "heta" it-bolag haft som samtidigt gör förlustresultat. H&M har en lönsam modell och även om den är "under press" finns det mycket att skruva på som kan hålla uppe vinsten. De kan lägga ner butiker, de kan sluta expandera, de kan flytta produktionen etc. Det de måste hålla upp är låga priser och moderiktiga kläder, om de tullar på det är de körda. Allt annat är brus, tycker jag.

Med det sagt har jag ingen aning om hur aktiekursen utvecklas det närmaste åren, kanske går den upp kanske går den ner, det kommer bero mest på hur olika perceptioner förflyttas. Den som lever får se.

tisdag 7 mars 2017

Hur mycket cash har Buffet?

När jag läser om Buffet på olika bloggar brukar det mest förekomma en massa citat från hans brev eller tal han gjort. Sällan förekommer det rena siffror och diagram, något som jag givetvis tänkt ändra på!

Nedan följer en graf på "Buffets" eller Berkshire Hathaways kassaposition från åren 2001-2016:


Som ni kan se är kassapositionen i absoluta tal rekordstor för tillfället och bolag har ökat på det sedan förra botten under finanskrisen 2007/2008. I % av tillgångarna ligger den runt 14%. 

Anledningen varför detta är intressant är dels att det visar att Berkshire faktiskt bygger upp en stor kassa, när de inte hittar bra investeringsobjekt, och dels att det ger en indikator på hur mycket en kassaposition kan variera över tid. För egen del tar jag till mig att Berkshires kassa de senaste 16 åren faktiskt varierat mellan 4 till 23% av tillgångarna. Det kan vara en rimlig utgångspunkt när jag själv bestämmer "maxlikvid" i en framtida fond. 

måndag 6 mars 2017

Fondering - vidare resonemang

Lanserade ju förra veckan tanken om att fondera en del av min portfölj. Syftet skulle vara att rent mentalt kunna hålla en portfölj fullinvesterad hela tiden samtidigt som jag inte riskerade alla mina besparingar.

En tanke som jag brottas med och som nog även är avgörande varför jag inte redan i dagsläget ligger 100 procent investerad är att jag kan behöva delar av min portfölj inom de närmaste fem till tio åren. Samtidigt vill jag ligga investerad så mycket som möjligt då jag anser att jag kan få avkastning på pengarna.

Jag tycker problematiken kring investeringshorisont diskuteras alldeles för lite i bloggosfären. Det är lätt att säga att det alltid är rätt att ligga 100 procent investerad, att tajming är meningslöst osv. Men, få personer tycker jag diskuterar risken i att de faktiskt kan behöva använda en del av portföljen för framtida husköp, arbetslöshet mm. Och då är det inte så roligt att behöva gå ur delar av portföljen när värdet är nedpressat. Att ligga likvid och bara invänta tillfällen då det är nedpressad kanske inte maximerar avkastningen, men det minimerar risken.

Det jag kommit fram till för att lösa problemet är väl i praktiken att öka på bufferten. Själv väljer jag att kalla det fondering - dvs jag väljer ut en absolut summa som jag sätter av och skapar en "fond" av pengarna. Fonden har i sin tur regler för hur den får investera, hur mycket likvider som får finnas osv. Inga pengar får sättas in eller tas ut ur fonden, annat än i nödfall. Man skulle kunna få fundera på om man en gång per år får välja att ta ut eller sätta in pengar.

Summan för min fond ska vara tillräcklig stor samtidigt som den ska vara tillräckligt liten för att resterande pengar ska räcka till vid eventuella husköp. Funderar som sagt på mellan 200-250 tkr. Vad tror ni? För lite eller för mycket för vad jag ska uppnå? Tidsmässigt tänker jag att fonden ska löpa åtminstone 20 år framöver.

fredag 3 mars 2017

En fonds styrka och svaghet

Sitter och bläddrar igenom Berkshire hathaways och Buffets årliga brev till sina aktieägare och reflekterar över den otroliga värdeutveckling som ändå har ägt rum i detta bolag under de 50 åren! bolaget varit verksamt. En sak som jag slås av är att det faktiskt har inträffat en nära 50 procentig market-value nedgång 1974 och som sedan följdes av ett par år med över 100 procentiga uppgångar. När man får ett facit presenterat med en stor mängd år är det lättare att förstå tjusningen av långa tidshorisonter och poänglösheten i att ligga med kontanter.

Detta är dock lättare sagt än gjort och som trogna läsare vet ligger jag numera med cirka 50 procent kontanter. Jag kan även reflektera i att jag både lyckas och inte lyckas tajma nedgångar, men att jag ändå fått bra avkastning på de pengar jag faktiskt legat investerade med.

Ett problem när man sparar löpande och sedan ska ligga fullinvesterad är att du vid varje given tidpunkt ligger på ett sorts all-time-high i portföljen och om/när nedgången kommer kan du i kronor och ören faktiskt förlora mer än vad du ackumulerat har samlat ihop i avkastning under åren. Det kanske inte är ett problem om du fortsatt kan ligga kvar med pengarna, men kan bli ett desto större problem om du ska använda de till husköp eller behöver de som buffert eller liknande. Psykologiskt är det dock jobbigt att känna att alla dina år av ackumulerat investerande försvinner.

Ett sätt att komma runt detta är att konstruera en sorts mental aktiefond utan rätt till uttag eller insättningar på ett belopp som du "kan förlora". Så det jag funderar på att göra är att lägga om portföljen så att jag sätter av en absolut summa, säg 200 000 kr, som jag ska förvalta på bästa sätt i "evig tid". Nysparande får jag förvalta hur jag vill, i aktier, fonder eller bara räntespar, men det sätts inte in automatiskt till fonden. På bloggen kommer jag då att redovisa endast hur det går för fonden och inte hela mitt sparkapital.

Vad tror ni om det?

onsdag 1 mars 2017

Säljer av delar av portföljen

Lite fram och tillbaka här. Behöver nog vara med om ytterligare en kris innan jag bestämmer mig ifall det här med tajming är hopplöst eller faktiskt går att uppnå. Jag tror nämligen att det kommer en kris inom 1-2 år och att jag hellre missar en uppgång än är med om en kraftig nedgång. I slutänden spelar jämförelsen mot indexen ingen roll ifall man ändå förlorar pengar.

I vilket fall som helst så har jag sålt av delar av portföljen så att jag nu har ungefär 50% kontanter. De innehav jag helt sålt av är Nilörn och Nolato. Jag har även hyvlat av stora delar av RailCare innehavet samt minskat något i NGS Group. Utesluter inte att jag säljer av ytterligare framöver.