onsdag 2 mars 2016

Inköp - NGS Group

Jag har ökat upp i NGS Group och äger nu 460 aktier i bolaget.

För ungefär två veckor sedan annonserade bolaget en breddning av verksamheten när de förvärvade bolaget Human Capital (uthyrning av ekonomipersonal). Human Capital omsatte preliminärt för 2015 73 miljoner kronor och gjorde en vinst på runt 10 miljoner efter skatt. Förvärvet gjordes till 50-70 miljoner (varav 20 miljoner finansierades genom en nyemission). 50 miljoner betalas nu och resterade 20 miljoner, givet att vissa parametrar uppfylls.

NGS Group omsatte före förvärvet 535 miljoner kronor (490 miljoner, 2014, +9% organisk tillväxt) och gjorde en vinst på runt 28 miljoner efter skatt (kostnader för framtida listbyte belastade Q4:an med 3,5 miljoner). Ifall vi skulle räkna bort listbyte-kostnaderna motsvarar det ungefär 2,7 miljoner efter skatt (3,5*0,78).

Totalt blir alltså resultatet för den nya koncernen runt 41 miljoner (på ett normalt rullande år, listbyte-kostnader borträknade). Antalet aktier efter förvärvet (en nyemission genomfördes) är 2 255 717 st. Ifall vi slår samman de siffrorna motsvarar det ett resultat efter skatt på 18,2 kronor per aktie!

Så vid en kurs på runt 160 handlas aktien till ett p/e på 8,8 på 2015 års siffror. Billigt tyckte jag och köpte fler aktier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar