torsdag 3 mars 2016

Analys - Railcare

Tänkte jag skulle kolla på lite nya bolag. Först ut är Railcare. Noterat på aktietorget och med ett börsvärde på strax över 400 miljoner.

Om bolaget
Railcare erbjuder tjänster inom järnvägsunderhåll, specialtransporter på järnväg och maskinförsäljning. Deras verksamhet finns i fyra länder: Sverige, England, Norge och Danmark, där Sverige och England är dominerande.

För att förklara lite mer konkret vad de gör så sysslar de med att (1) lägga in nya trummor under järnvägen (för dränering), (2) snö och lövröjning, (3) renoverar elkablar och sedan så (4) hyr de ut lok, renoverar lok, samt kör vissa specialtransporter.

Den underliggande efterfrågan i Sverige åtminstone, bedömer jag som ökande, mer underhåll behövs och politiker har börjat allokera resurser till problemet. I England är det mer svårbedömt, men jag antar att en liknande problematik nog finns där med eftersatt underhåll.

Bolaget befinner sig i en expansionsfas där de bland annat utökat antalet Railvacs (underhållningståg) under hela 2015 i England och etablerat nytt kontor och anställt mer personal där. Ytterligare en Railvac (totalt då 6) ska levereras och driftsättas under året (de kör 4 av 5 nu, en är i reserv). Tidigare v-vd är sedan mitten av 2014 ny vd för bolaget. Den gamle vdn Ulf  Marklund och grundaren är numera v-vd.  

Ekonomin
Railcare omsatte runt 300 miljoner 2015, vilket var oförändrat från 2014. Det ska dock påpekas att de hade ett stort stopp i England under nov/dec då allting stod stilla, vilket har dragit ner omsättningen och resultatet för helåret 2015. Underliggande tillväxt bedömer jag ligger mellan 5-15% för 2015, Remiums prognos ligger på en tillväxt på 20% mellan 2015 till 2016. Alltså en förväntad omsättning på runt 330-360 miljoner för 2016.  

Resultatmässigt har de gjort ett positivt resultat sedan 2012, då de verkar ha fått ordningen på verksamheten. Ifall vi marginalmässigt tar 2014 som ett "normalår" landar rörelsemarginalen runt 18-19% och ett ROE på runt 40%! Railcare har dock en del leasingavtal som dopar ROE en del. Helt klart godkänd lönsamhet ändå. Ifall vi tittar på 2015 var resultatet halva det som för 2014, trots ungefär samma omsättning. Viss kostnad hade de säkert för stoppet, men jag tolkar snarare detta i likhet med vad vd:n förmedlar i sin Q4 presentation att bolaget satsat på expansion under året. Ett exempel är att personalkostnaderna har ökat med runt 32% mellan 2014 till 2015.

Skuldsättningsmässigt ligger de ganska högt i förhållande till eget kapital (2,3 ggr), men räntekostnaderna i förhållande till den totala skulden (borträknat skatteskulden) ger en ränta på 2,7%. En stor del förklaras av den leasingskuld på runt 95 miljoner (2014 årsredovisning) som blåser upp skulden. Oavsett så ligger räntetäckningsgraden på 4,8 ggr för 2015 och på 8 ggr för 2014, helt klart godkänt.

Värdering      
En normal intjäning ligger nog någonstans för 2016 på runt 40-50 miljoner efter skatt. Givet att det finns en konvertibelskuld som sannolikt kommer ge en utspädning på 9% (i början av 2017) ger ett börsvärde på 430 miljoner (98 kronor per aktie) ett p/e-tal på mellan 9,5-12 för helåret 2016.

Slutsats   
Tycker det ser lovande ut. En stor osäkerhet är ju dock hur upphandlingar och liknande sker på järnvägsunderhåll, har ingen koll på det. Något som har det? Annars skulle jag säga att det ser köpvärt ut givet att bolaget kan leverera tillväxt framöver.

För mer läsningen kan jag tipsa om en kortare intervjun med vd angående Q4-rapporten: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uia2jT5GdZA 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar