söndag 6 mars 2016

Analys - Railcare del2

Jag tänkte utöka analysen av Railcare något i mitt följande inlägg. Jag har gått igenom anslagen till trafikverket de senaste åren och sammanställt de i en graf nedan:

Källa: ESV, Regleringsbrev Trafikverket 2013-2016

Som framgår av grafen ökar anslaget för den del som Trafikverket själva disponerar med runt 8% 2016 jämfört med 2015, och järnvägsunderhållsdelen ökar med runt 20%. Det behöver inte per definition innebära att Railcares omsättning kommer att gå upp 8 eller för den del 20%, men jag tycker ändå att det ger en fingervisning om att efterfrågan på deras tjänster sannolikt kommer att gå upp i år då Sverige står för ungefär 50% av omsättningen. VD har nog skäl att vara positiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar