tisdag 23 februari 2016

Hur mycket sparar svensken egentligen?

Med anledning av bloggen Cornucopias inlägg här om dagen angående hur mycket Stockholmarna egentligen sparar och skuldsätter sig. För att göra en lång historia kort var det först endast 7 % som sparande följt av en rättelse som gick ut nyss. Siffrorna var omvända.

Nedan är en ögonblicksbild från konjunkturinstitutets hushållsundersökningen i Januari 2016 där man får uppge hur mycket man sparar. Jag har lyft ut "storstadslän", vilket får representera Stockholm.

Som framgår uppger 78 % att de sparar i någon utsträckning. Det ska dock läggas till att detta är vad de själva anser och inte tar upp några egentliga nivåer på sparandet.

Om vi vänder på steken och tittar på om folk skuldsätter sig framkommer fortsatt en rätt positiv bild. Nedan data från 2010 och framåt:


Trenden verkar vara nedåt och befinna sig på en låg nivå i förhållande till historiska nivåer. Detta är alltså sammanräknat svarsalternativen: skuldsätter sig något och mycket (från tidigare diagram).

Detta är dock fortsatt inte hela bilden. Idag publicerade SCB att själva "totalbeloppet" av sparandet var negativt under fjärde kvartalet 2015. När SCB pratar om sparande menar de belopp som vi lägger till tillgångar minus vad vi lägger till skulderna. Summan av detta är nettoförmögenheten. Nedan presenteras "sparandet" eller förändringen under angivet år.Som det framkommer var sparandet, exklusive avsättningar till tjänstepension, negativt under 2015 och negativt under större delen av 2000-talet. Detta beror dock på att vi håller på att skuldsätta oss för att elda på en bostadsmarknad, snarare än att vi konsumerar upp pengarna.

Rörigt?

Ja, det var lite tanken med detta inlägg. För det enda statistiken egentligen säger är att vi 1. Håller på att skuldsätter oss mer och mer (för att elda på bomarknaden). 2. Att en majoritet av befolkning förmodligen sparar något varje månad (oklart belopp).

Rätt så självklart inte sant?

Och, för att slå spiken i kistan vill jag länka till följande rapport:
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=26040+
Som slår fast att det är folk som tjänar över genomsnittsinkomsten som sparar och att ju mer du tjänar desto mer av din disponibelinkomst (lön efter skatt) sparar du (din sparkvot går upp).

Källkritik är A och O i en värld av siffror och alla möjliga undersökningar.

Här har ni rådatan till graferna:
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Finansmarknad/Finansrakenskaper/Sparbarometern/#c_undefined
http://statistik.konj.se/PXWeb/pxweb/sv/KonjBar/KonjBar__hushall/hushall.px/?rxid=60738865-b771-4eb2-a16f-80d36ba83bd9

Hoppas ni lärde er nått!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar