onsdag 30 november 2016

Värdering och prognos innehav

Var länge sedan jag gick igenom mina innehav ur ett värderings- och prognosperspektiv. Egentligen tycker jag värdering är rätt vanskligt. Olika bolag har olika nivåer, om man så vill, på vad som är ett rimligt p/e-tal. Och i slutänden är det inte vilket p/e-tal du köper ett bolag för som spelar roll, utan att tillväxten som motiverade p/e-talet förblir eller förbättras. Att köpa H&M för p/e 15 kan vara billigare än att köpa Avega för p/e 10, förutsatt att H&M fortsätter att växa 5-10% per år och Avega inte gör det. Därför är det lätt att suboptimera portföljen utifrån värdering.

Hur som är kommer en genomgång av mina innehav samt egna prognoser framåt. Hoppas de ger er hjälp på vägen att fatta egna investeringsbeslut.

Bolag
Kurs   
VPA 16e  
p/e 16e  
VPA kort sikt  
VPA lång sikt 
Utdelning 16e
Avega 22,4 1,7 13 + + +
NGS Group 188 15,5 12 ++ + +
RailCare 132 10 13 ++ ++ 0
H&M 268 11 24 - + 0
Nolato 256 12,6 20 - + 0
Tesco 209 8 26 + ++ 0
ICA 275 18 15 + + +
Novo Nordisk 234 15 16 + + 0

++ = 5-10% tillväxt, + = 0-5% tillväxt. På utdelning betyder det endast att jag tror de kommer höja utdelningen. 0:a betyder att den förblir samma som föregående år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar