onsdag 23 november 2016

Likviditetsreserv

Idag släppte Riksbanken sin kvartalsvisa rapport för Finansiell stabilitet. Läs den gärna för ett få en makro och sparöverblick av Sverige. 

Rubriken på rapporten lyder "Banker och hushåll behöver öka sin motståndskraft" och i den framkommer att hushåll med en skuldkvot över 600 procent (d.v.s. bland annat jag), vanligtvis har ett för lågt innehav av likvida tillgångar. Vidare lyfts fram det fram i ett annat ämne att bankerna bör ha ett bruttosoliditetskrav på 5%, 2018, d.v.s. den mängd eget kapital de bör hålla i förhållande till deras totala utlåning.

Jag vill inte vara sämre själv och har därför beslutat att hålla 5% av min utestående bostadsskuld i kontanter, vilket i nuläget skulle motsvara ungefär 20-25% av min aktieportfölj. 100 tkr blir det faktiska minimibeloppet och istället för 2018 vill jag att det ska vara infört senast våren 2017. Vid eventuell kraftig nedgång på börsen ska jag dock kunna få använda likviditetsreserven för opportunistiska köp, men 100 tkr ska agera som ett ankare framöver.

Hur ser det ut för er? Håller ni en kriskassa redo? Eller ligger ni alltid 100% investerade?  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar