torsdag 28 augusti 2014

Tre grundläggande anledningar

Förenklat finns det enligt mig endast tre grundläggande anledningar varför en aktie stiger. De är:

1. Multiplen på marknaden går upp

2. Multipeln på bolaget går upp

3. Vinsten ökar

Med multipeln menar jag vad marknaden är beredd att betala i förhållande till "vinsten", rent konkret brukar det handla om p/e, ev/ebitda, direktavkastning.

Med vinsten menar jag underliggande vinst, eller "riktiga lönsamheten". Oavsett hur du väljer att mäta detta, genom EPS, FCF eller utdelning.

Självklart rör sig kursen på grund av andra anledningar men det är kortsiktigt brus. 

Genom att försöka särskilja vilken anledning det är som styr utvecklingen i aktien, andelen i bolaget du äger, kan du lättare förhållande dig till vad som sker. Exempelvis är det ju stor skillnad om en aktie gått upp från p/e 10 till 20 eller om bolaget ligger kvar på p/e 10 men vinsten har dubblas. 

Tycker det är ett rätt enkelt ramverket att ha tillhands när jag försöker tänka kring priset på en aktie. Vad är det som har orsakat kursfallet/kursstigningen? Beror det på en allmän marknadsnedgång, beror det på att bolaget multipelmässigt blivit omkategoriserat från ett tillväxtföretag till nolltillväxt eller beror det på att vinsten har kraschat/rusat? Självklart använder jag fler ramverk men tänkte jag skulle nämnda detta enkla sättet att bara strukturera upp det hela. Hoppas du tycker det lika hjälpsamt som jag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar