söndag 10 augusti 2014

BankNordik - Q2 rapport

Inga stora överraskningen egentligen, profit before tax går upp p.g.a minskade nedskrivningar i framförallt Danmark (H1 2014 var de DDK 40m jämfört med H1 2013 då de var DDK 75m). Även räntenettot går fortsatt ner vilket givetvis inte är positivt (från DDK 298m till DDK 258m).

Resultat per aktie blev 6,5 DDK per aktie och profit before impairment charges blev DDK 114m (mål för helåret är 200-240m).

Avgörande framöver är att banken lyckas få räntenettot att plana ut och att nedskrivningarna fortsätter nedåt. Grov räknat ser jag fortfarande en potential för aktien att nå en nivå runt 180 ddk med 18 ddk per aktie i helårsvinst (nedskrivningar upphör helt och q2-bibehållen räntenetto) inom 1-2 år.     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar