onsdag 23 oktober 2013

Fortum Q3 - En hypotes. Q4 lär bli bättre

Fortum's vattenproduktionen var 3,9 Twh jämfört mot 6,3 Twh föregående år. Det är ca 38% lägre vattenproduktion i Q3 2013 jämfört med Q3 2012.

Vattenreservoirnivåerna för Norden har i princip legat stilla hela Q3. Vecka 27: 76,2% till Vecka 39: 74,6%. Jämfört med tidigare år är nivån cirka 16% lägre.

Om inte Fortum haft ovanligt dålig vattentillflöde till sina depåer jämfört med sina konkurrenter betyder det att minskning av produktion beror på att de hamstrar el till vintern.

Den relativa prisökningen (SE1 spotpriser - Q3 Average): 2013: 39,73 EUR per Mwh mot 2012: 22,85 EUR per Mwh konfirmerar ju även bilden att alla hållit tillbaka produktionen.

Så den minskade vattenproduktionen är en investering inför vintern snarare än en förlust

Med full produktion hade Fortum haft en försäljning på runt 600 mEUR för kvartalet. Och rimligtvis haft cirka 50-70 mEUR högre i bottom line profit. Nu har man valt att istället skjuta upp den här produktionen till vintern där den förhoppningsvis får ännu högre lönsamhet. Hur mycket får vi se på Q4:an. Men en hypotes är ju en positivt påverkat på runt 100 mEUR för Q4 jämfört medQ3 och kanske runt 50 mEUR högre än Q4 2012. 

Hedging-förlusten i Q3 beror nog på att de ställt ut köpoptioner till ett för lågt pris. Jag tycker det är oroväckande att den är så pass stor 100 mEUR. Det är omöjligt att säga om den kommer bestå. Men förhoppningsvis beror en del av förlusten på att straffavgifter pga utebliven produktion/leverans?

Sammanfattningsvis så borde Fortum kunna leverera en väldigt mycket starkare Q4 rapport än Q3 även fast elhedgen fortsätter att vara en joker i leken. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar