måndag 30 september 2013

Månadssammanställning - September

Nedan följer September's portföljsammanställning:

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
Drillcon SEK 3150 8%
Danske Bank DDK 259 29%
Fortum EUR 215 26%
Spar Nord Bank      DDK           370 18%
Bahnhof SEK 410 19%

Hittills i år är viktad totalavkastning: 21% (SIXRX: 18%)
Värde på portfölj: 0,12 miljoner 

Inga nya innehav under månaden. SSAB har dock byts ut mot fler Spar Nord Bank. Fortum är det innehavet som gått kraftigast uppåt (ca +10%) under månaden vilket återspeglas i den höjda portföljandelen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar