onsdag 11 september 2013

Fortum - på väg mot 20 eur aktien?

Fortum har stigit nästan +10% under september. Och nästan +30% (om man räknar med utdelning) sedan i våras. Så vad har hänt?

Om vi börjar från början. Cirka 40% av den svenska kraftförsörjningen kommer fortfarande från vattenkraft vilket gör att nivån på reserven av vattenkraft påverkar priset på el. Då den representerar så stor del kommer den alltid att påverka priset så länge vi inte har 40% vindkraft istället.

Så för den observante kunde man se redan vecka 12 att vattenreservoaren skulle bli väsentligt lägre inför vintern 2013/2014 än inför vintern 2012/2013 (om inte ovanligt regnig sommar dvs). Enligt Fortum själva, när man pratade med dem, var nivån 2012/2013 ovanligt hög och den gick nu mot en mer normal nivå.

Detta har resulterat i att vi nästan samtliga månader i år har haft ett högre spotpris än förra året. Särskilt stor var skillnaden under sommarmånaderna (då det 2012 var extremt lågt pris - juli 2012: 13 EUR per MWh). En jämförelse är att det inför imorgon kostar ca 56 EUR per MWh, vilket är högt för september.

För Fortum's del påverkar detta elproduktionsdivisionen. Här ligger de till 75% hedge:ad på 45 EUR för resterande 2013. Men det är inte så enkelt som att det betyder att de "redan sålt" 75% av produktionen. Utan de "75%-en" består av en blandning av terminer och säljoptioner vilket betyder att om priset är högre än 45 EUR kommer de fortfarande att påverkas positivt av det. Nu stiger således aktien när det blivit uppenbart att 2013 inte kommer bli ett katastrof år för Fortum utan ett mer "normalt" år.

Själv grämer jag mig bara över att jag inte köpte mer i våras =)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar