tisdag 11 juni 2013

Clas Ohlson - Q4 och helårsrapport

Clas Ohlson har ju en något annorlunda rapportperiod där verksamhetsåret slutar den 30 April. Så den Q4 rapport som kom nu idag sätter ju punkt för 2012/2013 verksamhetsår.

Några highlights får rapporten

* Försäljningen ökade med 4% (5% i lokala valutor)
* Rörelseresultatet gick ner med -23% (431 Mkr från 561 Mkr)
* Kassaflödet från löpande verksamheten minskade med nästan 50% från förra året. (10%-enheter beror på en skatteinbetalning resterade på sämre rörelseresultat och lageruppbyggnad)

* Vinst per aktie slutade på 5,23 kr per aktie
* Utdelningen på 4,25 kr per aktie.

* Totalt under året har 17 nya butiker öppnats och nu finns det totalt 174 butiker i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Nästa år planeras att öppnas något färre butiker (12-17st).

Så vad är det som händer? Jo, försäljningen ökar totalt sätt (+5%) därför att man öppnar fler butiker. Men försäljning är mindre i de nya butiker än i befintliga butiker (+10% fler butiker men endast +9% i ökning) samtidigt som försäljningen i befintliga butiker minskar (-4%). Vilket innebär att kostnaderna ökar 10% men försäljningen endast 4% (inkl valutaeffekt). Det slår direkt på resultatet som blir sämre än förra året.

Totalt sätt tycker jag det ser hyfsat ut. Man expanderar ganska kraftigt (+10% butiker per år) och med en expansion så följer kostnader och större lager. När clas ohlson nu slår ner en aning på takten hinner nog försäljningen ikapp och det tillsammans med en kanske bättre konjunktur kan vi nog få se min förväntande EPS på 6,5 för verksamhetsåret 2013/2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar