lördag 18 maj 2013

Startläge del 2 - Balansräkning

Då jag är fortfarande rätt ung, under 30, och bor i Stockholm har jag tyvärr tvingas dra på mig en del skulder. Jag har både en 200 000 kr+ skuld till CSN och en större bostadsskuld. Jag har dock även under kort tid lyckas samla på mig en gedigen utbildning och en del reda pengar.

För att inte komplicera detta för mycket kommer jag kategorisera CSN-skulden och alla utgifter kopplande till den som en månadskostnad. Detta då jag inte har för avsikt att pro-aktivt betala tillbaka den och större delen av utgiften är amortering.

Bostadsrätten som jag äger kommer jag att värdera till köpkostnad +/- årsutveckling av KTH Boprisindex Sthlm flats (det är en konservativ bedömning då jag gjort investeringar i lägenheten). Jag kommer inte heller särredovisa tillgång kontra skuld utan istället endast redovisa nettosiffran i eget kapital (av integritets och praktiska skäl). 

Jag kommer heller aldrig att ligga med skuld på mitt aktieinnehav, då jag har en bostadsrättsskuld.

Så startläget ser ut som följande (April):
Aktier: 61 127
Boende: 436 100 (värdering gjord 12/1 2013)
Totalt:  497 227

I ett senare inlägg kommer jag kommentera hur jag teoretiskt ser på bostadsrättsinnehav som en tillgång och om jag inte är orolig för prisfall.
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar