fredag 24 maj 2013

Inköp - Danske Bank

Valet föll så på Danske Bank. Det blev 90 färska aktier in på 104,90 DDK. Vad det gäller marknadstajmning så försöker jag gå mer och mer bort från att överhuvudtaget försöka tajma rätt. Den princip jag nu följer är dollar-cost-averaging. D.v.s. istället för att försöka tajma rätt så köper du kontinuerligt (i mitt fall månadsvis) så att eventuella "fel tajmning" blir utjämnade med tiden.

En sidonotis blir således att om man tittar på stokastisk över omx30 så ser det fortfarande lite överköpt ut, vilket betyder att det finns en risk för att vi nog kan se lägre kurser inom de närmsta veckorna. Vi får se om det faller in eller inte. Jag väljer att inte agera efter det. Men alltid att notera det och se hur det faller ut.

Jag passar även på att möblera om i hur jag redovisar mitt aktieinnehav. Härefter kommer jag dela upp aktieinnehavet i tre delar: Under året, Huvudportfölj och Referensportfölj. Under året är en portfölj med pengar jag har satt in under året. Huvudportfölj är portföljen jag hade vid årets start och referensportfölj är SIXRX. Anledningen till att jag bryter ut vad jag investerat för sparade pengar under 2013 är för att få bättre uppföljning och jämförelse mot SIXRX.

Här följer den nya portföljsammanställning:

 Aktieportfölj - Under året (investerat under 2013)*
Bolag/aktie           Valuta          Antal            Portföljandel  
Danske Bank          SEK        90          100%

Utveckling sedan köp: 0%

Aktieportfölj - Huvudportfölj (investerat före 2013)*
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
Clas Ohlsson SEK 103 17%
Danske Bank DDK 79 16%
Fortum EUR 215 48%
Spar Nord Bank      DDK           150 12%
SSAB SEK 80 7%

Utveckling sedan 31/12: 14%

 Referensportfölj
Bolag/aktie           Valuta          Antal            Portföljandel  
Avanza Zero          SEK        46          100%

Utveckling sedan 31/12: 15,5%


*Detta är en sanning med modifikation då jag med före 2013 här räknar med före 24/5). Nästa år så blir det mer ordning på detta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar