lördag 1 september 2018

Tillväxt, omvandling eller utdelning

Läste Peter Lynch's One Up On Wall Street för ett antal år sedan . Boken är mycket läsvärd i sin helhet, men det jag framförallt inspirerades av var kategoriseringen. I boken finns det sex kategorier, jag har kokat ner de till tre. De är tillväxt-, omvandlings- och utdelningsbolag.

Från min egen portfölj:
Tillväxt (35%):
Absolent
Bredband2
Lehto Group
Nilörngruppen

Omvandling (35%):
Apetit
Nordea
Skanska
TopDanmark
Tesco

Utdelning (30%):
Acando
Castellum
Handelsbanken
ICA
Sampo

Kortfattat är tillväxtbolag företag där vinsten eller försäljningen växer snabbt. De kostar vanligtvis mer än andra bolag och kan falla snabbt om tillväxten uteblir. Omvandling kan både vara "turn-arounds" där ett företag går tillfälligt dåligt av någon anledning, men kan också vara händelsestyrt, exempelvis en uppdelning av bolaget eller att bolaget går från att inte dela ut pengar till att dela ut pengar. Utdelning är för mig stabila bolag, som både idag och historiskt har visat på relativt hög utdelning. Jag föredrar utdelare som verkar inom industrier som jag tror ska vara "för evigt", exempelvis undviker jag telekombolag av den anledningen.

Att förstå att värderingen är olika är nyckeln. Tillväxtbolag kostar vanligtvis minst p/e 15-20, utdelningsbolag ska inte kosta mer än p/e 15 och för omvandlingsbolag är inte p/e-talet idag relevant utan vad det blir om några år.

Kategorierna är inte helt uteslutande utan i den bästa av värdar kan de passa i alla tre. Ett missförstått tillväxtbolag med en jättekassa är nog min dröminvestering. Bolagen kan även flytta mellan kategorierna. Exempelvis borde kanske TopDanmark flyttas ner till utdelningsbolagen nu, då övergången från "skandaler" och återköp, Sampos intåg och utdelning redan skett.

Tänk på det som ett bolag. Ett bra företag behöver en mix av tillväxtprojekt, några stabila kassakor och så några glömda problembarn som behöver fixas. Det är kombination som är viktig inte exakta fördelningen.

Hur gör ni själva? Lägger ni alla pengarna i en "optimal" kategori eller kör ni med fler kategorier?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar