tisdag 19 april 2016

Analys - RailCare

Nästa bolag ut är RailCare

Affärsmodell:
a) Produkter/tjänster som jag mer eller mindre vet kommer efterfrågas även om 20 år.
RailCare erbjuder tjänster inom järnvägsunderhåll i Sverige och England. Att järnvägen kommer finnas kvar även om 20 år är nog rätt så sannolikt. Och, att den kommer behöva underhållas är lika sannolikt. En nylig genomförd utredning har även slagit fast att staten (i Sverige) själv inte har kompetens nog att sköta allt underhåll själv, vilket borde undanröja det största hotet mot RailCare, nämligen att underhållet förstatligas.   

b) Redovisat positivt resultat (senaste 10 åren)
Från 2007 till 2015 har bolaget gått med vinst under alla år förutom 2011. Sedan notering 2007 har inga nyemissioner ägt rum.

c) Helst konjunkturoberoende intjäning
Tågen behöver rulla oavsett konjunktur. Viss konjunkturberoende finns eftersom medel till järnvägsunderhåll är beroende av skattemedel. Sedan något år sker en satsning på järnvägsunderhåll, vilket borde göra det en aning mindre konjunkturkänsligt. 

d) Tillväxt
Omsättningen har ökat från runt 136 miljoner till runt 300 miljoner under 2007-2015. Förra året blev resultat och omsättning nedtryckt p.g.a. ett upphandlingsstopp i England. Upphandlingsstoppet har berott på att RailCare behövt gå igenom en ”review” från Englands motsvarighet till Trafikverket. De ska vara i full drift igen och Q1:an ska vara utan negativa effekter från detta.

Balansräkning/storlek:
a) Helst mer eller mindre skuldfritt. (Återkommer om jag ska införa ett mått)
Nej, långt ifrån det. De har en soliditet på 28 procent. På tillgångssidan finns materiella anläggningstillgångar. Anledningen till den relativt höga skuldsättningen är att de finansierar egna lokbyggen med skulder. Räntekostnader för 2015 var runt 6,5 miljoner. En genomsnittlig ränta på 2,5%.

b) Ej mindre än 300 miljoner i market cap 
Börsvärde på runt 520 miljoner vid en kurs på 119 kr.

Utdelning:
a) Ger minst 3% i direktavkastning
De delar ut 3 kr per aktie för 2015. Min inköpskurs var 98 kronor, så då var det 3 procent i direktavkastning. I dagsläget ligger direktavkastningen på 2,5 procent.

b) Delar inte ut mer än redovisad vinst
2015: 67%
2014: 32%
2013: 0%
2012: 0%

Värdering:
a) Aldrig över p/e 25
Vid 98 kr var p/e 22 för 2015. Men, p/e 10,6 för 2014, vilket är mer i den nivån som är troligt för 2016. Vid kurs 119 ligger värdering någonstans mellan p/e 10-12 för helåret 2016.

b*) Beroende på tillväxttal och alla ovan givna kriterier mellan p/e 5-25.
RailCare har tagit på sig en hel del kostnader inför 2016 och kommer sannolikt att fortsätta att växa under året med runt 5-10%. Med en liknande lönsamhet som under 2014 kommer det att bli en bra affär. Det krävs dock att inte några ytterligare driftsstopp inträffar under året och att de levererar enligt plan. Ska bli spännande att se Q1:an.

Innehav i portföljen: runt 8 %

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar