lördag 7 maj 2016

Inköp - En sammanfattning

Jag har genomfört en del inköp den senaste tiden så jag tänkte det vore lämpligt med en kort sammanfattning över förändringarna. Totalt har jag gått in med runt 40 000 kr som tidigare låg utanför marknaden. Jag har även omallokerat runt 15 000 kr från NGS Group till andra bolag. Det som är gemensamt för samtliga nya innehav är att de har en stabil underliggande intjäning, delar ut pengar och är konservativt finansierade (mina kriterier i en mening).   

Portföljförändringar senaste tiden:
Bolag/aktie      Valuta         Antal          
NGS Group SEK -100
H&M SEK +40
Nolato SEK +120
Alfa Laval SEK +164

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar