söndag 21 februari 2016

Köpläge Fortum? - Elpriser och vindproduktion Sverige 2001-2015

Som bekant har energipriset i världen och elpriset i Sverige sjunkit markant under de senaste åren/året. Ifall vi bara blickar på Sverige så lider hela branschen av en överproduktion av el. Den stora boven i dramat är vindkraften som för fem år sedan i princip var obefintligt, men som nu producerar runt 10% av elproduktionen (baserat på medeltal i januari som var 9%). 


Ovan är en graf som visar elpriset i blått, med skala till vänster, och vindkraftproduktionen i orange, med skala till höger. Samtidigt finns det mål inom regeringen på att öka vindkraftproduktionen från 2015 års nivå på 16,5 TWh till runt 30 TWh till 2020. Och vet ni vad det fiffiga är? Investeringarna i vindkraft subventioneras genom elcertifikatsystem som betalas av elkonsumenterna. Alla som köper el i dagsläget betalar alltså för att öka produktionen ännu mer. Så även fast både Oskarhamn 1-2 och Ringhals 1-2 kommer att stängas till 2020 samt NordBalt-kabeln som gick i drift här om veckan, kommer det att krävas ännu mer nedstängningar för att få en prisbalans i systemet. 

Kan bara konstatera att det nog inte är någon vidare idé att köpa Fortum-aktier den närmaste tiden för elpriserna kommer att hållas på rekordnivåer lång tid framöver, så vida inte elcertifikatsystemet skrotas i närtid, vilket inte kommer hända.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar