torsdag 16 april 2015

Sveriges ekonomi del 2 - Skatteintäkter

Då har vi kommit till den andra delen av vår genomgång av statens finanser: Skatteintäkterna.

Först ut totala intäkter och som procent av BNP.Som ni ser har totala intäkter ökat successivt de senaste 10-15 åren. Dock, har BNP ökat mer under tiden, vilket har lett till att skattekvoten minskat. Om jag får komma med en ödmjuk prognos för framtiden kommer Magdalena Andersson höja skattekvoten igen. Vi får se om det i slutändan leder till att totala intäkter går upp eller om det ligger något i moderaternas politik.

Nästa bild delar in dem i olika kategorier. Skatt på arbete (inkl jobbskatteavdrag), Skatt på kapital (bolagsskatt, reavinster) och Skatt på konsumtion (moms och energiskatter).


Det som sticker ut mest är att skatt på konsumtion har ökat mest. Ifall vi detaljstuderar posterna ser vi att det är framför allt momsintäkterna som ökat (+85%) men även koldioxidskatten (+110%) och vägtrafik (+150%).

Skatt på kapital har ökat relativt lite främst p.g.a. avskaffandet av förmögenhetsskatt, arvsskatt samt minskad avkastningskatt (reavinst på aktier). 

Ifall vi tittar på den största posten, Skatt på arbete, har den ökat med 46% trots att den posten inrymmer avdrag på hela 230 miljarder! Jobbskatteavdraget: 105 miljarder, skattereduktion allmän pensionsavgift: 105 miljarder samt ROT/RUT på 20 miljarder. År 2000 var skattereduktion allmän pensionsavgift: 15 miljarder. Som kompensation för bortfallet har kommunalskatten dubblerats och arbetsgivaravgiften lika så, vilket man nog ändå får säga ger fog för alliansens skattepolitik. Dvs sänka skatter leder till fler jobb, som ger mer skatteintäkter. 

För att sammanfatta. Intäktssidan ser stabil och ökade ut trots minskade marginaler. Och, stora frågan blir om Magdalena ska försöka sig på en klassisk McKinsey-manöver och helt enkelt bara höja priserna för att få upp marginalen igen, utan att erbjuda något mervärde till kunden...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar