måndag 20 april 2015

Qbank - Nyemission och Q1-rapport

Ja, idag hände det jag väntat på. Den 4 mars sålde jag Qbank. Det som nu hänt är vad jag nämnde som försäljningsargument nummer två, nämligen att de skulle få ett carte blanc på att göra en riktad emission på upp till 50%. Emission idag var på 42%, till ett pris på 1,08. Det lär inte vara den sista emissionen, då kassaflödet fortsatt är negativt.

Bolag släppte även en Q1-rapport som tillväxtmässigt visade på en långsammare takt än väntat, runt 22%, mot väntat runt 40-50%. Det ska tilläggas att det även är från väldigt låga nivåer, så med rätt management och produkt borde du kunna sälja 40-50% utan problem i den här marknaden. Trots den ändå 22% tillväxten, försämras EBITDA, vilket går rätt emot ett av investeringsargumenten i Qbank, om den skalbara affärsmodellen. I samband med rapport nämns även att de planerar att flytta till First North, förmodligen för att försöka lura på fler folk för att köpa andelar i deras bolag. Management kanske borde ägna mer tid åt att driva upp försäljning och sköta sitt bolag än att planera listflytt och snacka upp kursen.

Värderingsmässigt, om alla siffror stämmer, ligger Qbank på runt p/e 15 (rensat för avskrivning av koncerngoodwill), efter Q1:an. Med avskrivning är p/e negativt. Inte direkt billigt, inte direkt dyrt, men absolut inte värt risken.    

Jag har som sagt sålt hela mitt innehav av Qbank, något jag är väldigt glad för. Skulle avråda alla från att investera i bolaget givet dagens information.

Det här är min vy på Qbank. Har du någon annan får du gärna kommentera. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar