söndag 2 oktober 2016

Portföljsammanställning Q3 2016

Nedan följer en portföljsammanställning för tredje kvartalet 2016:

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
Novotek SEK 600 3%
Avega SEK 1000 6%
NGS Group SEK 360 16%
RailCare SEK 325 10%
H&M SEK 160 10%
Nolato SEK 120 8%
Tesco GBp 2700 14%
ICA SEK 70 5%
Indexfonder SEK 36 3%
Likvider SEK - 23%

Hittills i år är viktad totalavkastning: +10% (SIXRX: 9%, Avanza Zero: 3%) - Värdeökning 30 tkr
Värde på portfölj: 0,38 miljoner 

Under tredjekvartalet har jag minskat mitt innehav i RailCare samt tagit in Novotek, Avega och ICA som nya innehav. Insatt belopp under kvartalet är 20 000 kr. Amorterat är 0 kr. Erhållen utdelning uppgick till 0 kr. 

Valde att minska något på RailCare eftersom årets resultat kommer att skadas pga det oerhört svaga Q2-resultatet och att det finns risk att Q3 är svagt pga försvagad pund. Kanske något kortsiktigt, men insåg att jag återigen gått in en aning för stort och för snabbt i ett bolag. Nuvarande innehav är jag bekväm att behålla långsiktigt.   

Den relativt stillastående resultatet under kvartalet beror till stor del på att NGS kom med en svag Q2-rapport. Jag har dock valt att inte ändra mitt innehav där något utan tror fortsatt på att de kommer öka både vinst och omsättning de närmaste åren. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar