måndag 24 oktober 2016

Makrostatistik - Ris eller Ros?

Jag läser en del makrostatistik och allehanda ekonomiska rapporter som exempelvis Riksbanken, SCB, Konjunkturinstitutet och även en del amerikanska rapporter. Det som slår mig mest är att de faktiskt är usla indikatorer på om börsen eller sektorer som helhet ska prestera. Men, de hindrar mig samtidigt från att investera mot en del sektorer.

Ett sånt exempel är direkt exponering mot svenska fastighetssektorn och även indirekt, genom banker. Anledningen är att (1) den real-räntenedgång som har skett sedan 1990-talet borde ha närmat sig vägs ände och (2) det finns en stark politisk vilja att ”stanna upp” prisuppgången. Att skuldsättningen hos Svenska hushåll är rekordstor är givetvis framförallt en effekt av real-räntenedgången. Mot detta finns att (3) befolkning har ökat i större utsträckning än vad det byggs bostäder sedan i början av 90-talet och att (4a) det finns bygghinder i form av dålig produktivitet i byggsektorn samt (4b) uppsjö av regleringar och brister i marktilldelning som gör nybyggnation långsamt.

Det är egentligt rätt svårt att veta vilken av faktorerna som är starkast eller när den ena får övertag över den andra. Och, när man läser den ena varningsrapporten efter den andra är det svårt att veta vad man ska tro på.  


Det sättet jag hanterar osäkerheten i makrostatistiken är att hålla mig borta. Om det är rätt eller fel återstår att se om några år. Hur gör ni? Är ni slavar under statistiken eller viftar ni helt bort den och bara fokuserar på de underliggande siffrorna, hur bolagen presterar just nu? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar