fredag 8 januari 2016

Soliditen och likviditeten - en jämförelse

Läste om att Karl Hedin hade sålt av halva aktieportföljen och att gruppen nu hade en soliditet på 78 procent och ett eget kapital på 2,8 miljarder kronor inkl. en miljard i likvida medel (d.v.s. ca 28 procent).

Breaking Bucks gruppen hade en soliditet vid årsskiftet på 52 procent och ett eget kapital på 2,19 miljoner kronor inkl. 0,18 miljoner i likvida medel (d.v.s. ca 4 procent).

Analys: Jag står helt klar sämre rustad inför nästa kris än Karl Hedin även fast jag också ligger med 62% likviditet på själva aktieportföljen är huvuddelen av mitt egna kapital inbundet i bostaden. Den största risken jag har är såldes att drabbas av en likviditetskris som orsakas av ett marginal call från banken. Låt oss hoppas att så inte sker utan att jag kan utnyttja likviditet i aktieportföljen när det blir dags!

Hur ser eran soliditet och likviditetssituation ut?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar