måndag 8 september 2014

Sålt Bahnhof

Nu var det gjort. Jag har sålt av hela mitt resterande Bahnhof-innehav på en nivå runt 89 kronor per aktie. Som jag skrev i föregående inlägg gillar jag bolaget men anledningen till att jag nu säljer är flera.

(1) Tillväxttakten har sjunkit markant. Bolaget är av mig kategoriserat som en "fast-grower". Enligt definitionen bör de ha en tillväxt med runt 20-25 procent per år. Tyvärr växer bolaget inte längre med den här takten utan mer runt 5-10 procent per år.

(2) Risk att tillväxttakten sjunker ännu mer inför 2015 p.g.a. momshöjningen på privatsidan. Den stora tillväxtmotorn de senaste åren har varit privatsidan. I andra kvartalet fortsatte privatsidan att växa med 3 procent i kvartalet (12,5 procent på årsbasis) jämfört med företagssidan som endast växt 5 procent från föregående år. Senast från den 1 Januari 2015 måste Bahnhof höja priserna för alla privatkunder med minst 7-10 procent för att undvika ett lönsamhetsfall. Konkurrenter som Bredband2 har inte samma momsupplägg, vilket gör att tillväxttakten sannolikt kommer bli lidande. Bahnhof har med start i sommar höjt priserna för nya kunder (=vi bör nog se lägre tillväxt redan i Q3:an). Jag förväntar mig att priserna även kommer höjas för befintliga kunder under hösten.

(3) När tillväxttakten minskar faller multipeln. P/e 17,5 för ett bolag med 5 procent tillväxt är dyrt, vilket kommer innebära att priset på aktien faller utan att underliggande verksamhet i bolaget faller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar