måndag 6 januari 2014

Lön och Budget - Uppföljning

När jag startade bloggen så angav jag mitt utgångsläge med ungefärlig lön och budget. Nedan följer utfallet för 2013. Och inom parentes är skillnad mot budget.

Nettolön: 27 000 (-1 000)
Sparade: 6 500 (-4 500)
Amortering: 2 700 (+1 700)

Boende: 6 600 (-100)
Restaurang/Fika: 1 500 (0)
Mat: 1 200 (0)
Resor: 1 900 (-100)
Alkohol/Krog/Nöje: 1 400 (+400)
Inredning: Ej angett tidigare men landade på 800
Kläder: 500 (0)
CSN: 800 (0)
Bredband/El/Gas/Försäkring/Spotify/SL: 1 200 (+200)
Övrigt: 1 500 (+300)

Den stora avvikelsen på sparande beror på tre saker. (1) så var nivån angivet utifrån den lön jag fick andra halvåret och inte genomsnitt över året. (2) amorteringar gick upp (3) investeringar gjordes i mitt boende.

Inför 2014 så revideras målet och är nu satt till:
Spara: 100 000 (+23 000)
Amortera: 25 000 (-7 000)
Sparkvot: Ca 40%

Utgifterna får hamna där de hamnar. Men det bör väl vara ungefär samma som för 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar