onsdag 28 augusti 2013

Ny redovisning och beräkning

Inför månadssammanställningen gör jag en förändring i hur jag räknar fram och redovisar min portföljutveckling. Härefter kommer endast en helhetssammanställning att redovisas samt en viktad totalavkastning. 


Uträkning av avkastning kommer att ske enligt nedan:
Totalvärde på samtliga portföljer (för dagens datum) - (Ingående års värde på samma portföljer + insättningar under året) = Avkastning i kronor

Basen kommer vara månadsviktad ut efter vilken månad siffran redovisas. Så för värdeförändring fram till 31 Aug räknas en insättning som gjordes 31 Jan till: 1 - (1/7) = 86% av sitt värde. Jag räknar således att pengarna har förräntas till 86% av den tid jag haft på året hittills i förhållande till ingående belopp. Dvs pengar insatta i slutet på januari har fram till augusti förräntas under feb, mars, april, maj, juni, juli, aug men inte under jan. Men pengar som sattes in redan förra året har förräntas 100% av tiden.

Viktad totalavkastning blir således: [Avkastning i kronor / viktad totalbas]

Imorgon kommer månadssammanställningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar