lördag 6 juli 2013

Analys - Jämförelse Svenska och Danska banker

Tänkte att jag skulle ge mitt bidrag till den bankanalys som bland annat Aktiefokus har gjort på den danska banksektorn. 

Huvudcaset i korthet går ut på att den danska egendomsmarknaden har gått igenom en kris och att de kreditförluster vi har sett under de senaste åren inte är representativt för en "normal marknad". Det som då kommer hända med tiden är att kreditförlustnivårerna går ner och att lönsamheten ökar igen.

Men hur ser då den danska marknaden ut i jämförelse med den svenska som för tillfället är väldigt lönsam igen.  Nedan följer en kort sammanställning med de fyra svenska storbankerna jämfört med danske bank (som får representera den danska marknaden här).


P/E före nedskrivningar och P/B ligger nästan runt 50% lägre i Danmark än i Sverige. Tror ni det är permanent? Jag tror det inte. Men hur långtid kommer det att ta innan en normalisering sker? Jag har ingen aning, men vi har sett tecken på att nedskrivningarna minskar i Danmark och att husmarknaden har börjat vända. I mitt case och målkurs på danske bank på 175 så ger jag det max 3år (det ger en IRR på 20%).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar