måndag 9 januari 2017

Analys - Edgeware

Edgeware är ett techbolag som utvecklar och säljer lösningar för högkvalitativ videostreaming över nätet. Huvudsakliga kunder är kabeloperatörer, telekombolag och tv-bolag eller andra som levererar videofilm. Det grundandes 2004 och omsatte förra året runt 200 miljoner med runt 80 anställda. Huvudkontor i Stockholm, men bolaget verkar på en global marknad inom detta segment. De hävdar själva att de har 150 kunder på 60 marknader. De säljer både mjuk- och hårdvara.

Affärsmodell: 
a) Produkter/tjänster som jag mer eller mindre vet kommer efterfrågas även om 20 år.
Vet ej, tycker frågan är svår att besvara. Kommer vi fortsätta att streama mer och mer video över internet? Ja, det kommer vi sannolikt och mängden kommer öka. Kommer Edgewares kunder använda sig deras teknik för att streama fortsatt? Det vet jag inte. Samtidigt är det en lösning som möjliggör något, likt en mutter till en bilföretag, så sannolikt lär deras produkter och lösningar vara efterfrågade åtminstone 5-10 år till. Sedan är det mer oklart. Det som är svårt att förstå i affärsmodellen utifrån är om de får betalt per kund, per film eller per datamängd de kodar. För det är ju mängden data och film som kommer öka, inte antalet kunder. Uppdaterat: enligt information från IR tar de betalt enligt följande: 1) vilken funktionalitet och features 2) datavolym och tittarminuter samt 3) efterfrågan vid toppbelastning.

b) Redovisat positivt resultat (senaste 10 åren)
Nej, de började gå med vinst 2014. Mellan 2005-2013 redovisade de en förlust.

c) Helst konjunkturoberoende intjäning
Ja, vi kommer sannolikt inte att minska ner på tv-tittandet även i lågkonjunktur. Edgewares kunder lär sannolikt inte heller utveckla egna lösningar under en lågkonjunktur för att ersätta Edgewares då det kräver investeringar.

d) Tillväxt
Ja, både vinst och omsättning har ökat på senare år. Mellan 2012 och 2013 minskade dock omsättningen en aning. Från 2013 och framåt har de ökat med 10-20% per år. Vinsten stod stilla mellan 2014 och 2015. Dock har den stigit med närmare 27 procent under Q1-Q3 2016.

Balansräkning/storlek: 
a) Helst mer eller mindre skuldfritt
Ja, Inga regelrätta banklån och en kassa på 22 miljoner. Positivt finansnetto för Q1-Q3 2016 samt för helåret 2015.

b) Ej mindre än 300 miljoner i market cap  
Ja, ca 900 miljoner i market cap.

Utdelning:
a) Ger minst 3% i direktavkastning
Delar ej ut pengar ännu. Ska användas till expansion.

b) Delar inte ut mer än redovisad vinst
Se ovan.

Värdering:
a) Aldrig över p/e 25
Nej, vid en kurs på 31 kronor värderas bolaget till runt 930 miljoner. För helåret 2015 gjorde bolaget en vinst på 11 miljoner. Det ger ett p/e-tal på 85 för 2015. För 2016 räknar jag med att vinsten stiger med 30 procent. Det ger en vinst på 14 miljoner eller et p/e tal på 66. För att kvala in under p/e 25 skulle bolaget behöva göra en vinst på 37 miljoner.

b*) Beroende på tillväxttal och alla ovan givna kriterier mellan p/e 5-25. Summering:
Jag tycker Edgeware verkar vara ett välskött bolag som uppenbarligen lyckas både etablera en position och växa inom sin nisch. Att bolag är skuldfritt tycker jag också är positivt. Värderingen är dock väldigt styv. Men, om de fortsätter att växa i samma takt (+30% per år) i ytterligare fyra år kommer de ha växt in i sin värdering. Vidare har de ett EBITDA mål på som ligger över den nivå som de redovisar för tillfället, vilket skulle kunna indikera att de räknar med en ökad skalbarhet i deras affärsmodell. Idag ligger de på 10%, men de räknar med att kunna uppnå 15%. Slutligen, jag kommer hålla Edgeware under uppsikten, vid en lägre* värdering skulle jag nog kunna tänka mig att investera i bolaget.

*Med lägre menar jag minst en halvering av kursen, eller dubblering av vinsten. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar